Menu

13.4.3.4. A Sterba-antenna

A Sterba-antenna szintén a kétoldalasan sugárzó antennák csoportjába tartozik, és szintén a fekvő H-antenna kibővítésének tekinthető. Amatőr-körökben nem nagyon tudott elterjedni igen nagy helyigénye miatt, továbbá azért, mert vízszintes nyílásszöge rendkívül keskennyé válik. A kommerciális antennatechnikában különleges esetekben éppen a nagyfokú nyalábolás miatt szívesen alkalmazzák. A betáplálási pont felől tekintve az  egész antennarendszer egy megszakítás nélküli huzalhurok; ez a körülmény lehetővé teszi, hogy az esetlegesen eljegesedett antennáról a jeget nagyobb áramlökéssel egyszerűen leolvasszuk.

A 13.20.(a) ábrán egy egyszerű Sterba-antenna vázlata látható, amely négyelemes kivitelében a fekvő H-antennának felel meg. Az antenna két szélén elhelyezkedő negyedhullámú szakasz egy-egy félhullámú dipólusként tekinthető. Egy ilyen egyszerű Sterba-antenna nyeresége megfelel a fekvő H-antenna nyereségének. A 13.20.(c) ábra egy hatelemes kivitelű Sterba-antennát mutat be. Ennek tulajdonságai messzemenően megegyeznek a six-shooter-ével; a nyereség valamivel nagyobb lesz (8dB).

A Sterba-antennarendszerek méretei félhullámú szakaszok és a hozzájuk tartozó fázisforgató vezetékek segítségével tetszés szerinti méretben növelhetők.

A 13.20.(a) ábra szerinti egyszerű kivitelt áram maximumban tápláljuk; a talpponti ellenállás 250Ω körüli, vagyis tetszőleges hosszúságú tv szalagkábellel közvetlenül táplálható. A 13.20.(b) ábrabeli bővített kivitelben a talppont feszültség maximumba esik, ezért nagy ellenállású. Ilyenkor célszerű hangolt tápvonal segítségével vagy – mint az ábra mutatja – egy rövidrezárt negyedhullámú illesztőtag közbeiktatásával tetszőleges hosszúságú hangolatlan, vagyis illesztett tápvonal segítségével táplálni. Még egyszerűbb megoldást jelent, ha a 13.(20.(c) ábra szerint az árammaximumban tápláljuk az antennát; ilyenkor a talpponti impedancia kereken 300Ω. A Sterba-antennák méretezési adatai a 13.3. táblázatban találhatók. A 13.4.3. pontban ismertetett nagy felületen elhelyezkedő dipólusoszlopok formájában kialakított antennarendszerek angolszász irodalomban található elnevezésében sokszor szerepel a „Curtain Antenna" elnevezés. A kifejezés az antennarendszerek megjelenési formájára utal és magyarra dipólusfüggönyként fordítható.

 

A six-shooter

Tartalom

Hosszsugárzó dipólusrendszerek