Menu

14.1. W8JK irányhatású antennája

 

Egy ismert, irányhatású hosszsugárzó a J. D. Kraus által kidolgozott W8JK-beam. Külalakja a 14.4. ábrán látható, mégpedig a vízszintes polarizációnak megfelelő változatban a 14.4.(a), a függőleges polarizációnak megfelelően a 14.4.(b) ábrán. E kétirányú rendszer fő sugárzási irányait nyilak kal tüntetjük fel.

 

14.4. ábra. Irányhatású sugárzó W8JK szerint:

(a) vízszintes elrendez; (b) függőleges elrendezés; (c) konstrukciós megoldások a keresztezett összekötő vezetékekre

 

A W8JK-antennákat különböző méretekben és különböző táplálással lehet megépíteni. Minden  egyes esetben azonban az A távolság egy nyolcad és egy negyed hullámhossz között van, a fáziseltolás pedig 180°.

Az elképzelhető legkisebb W8JK-antenna két párhuzamos félhullámú dipólust foglal magában [14.5.(a). ábra], a következő méretben viszont egészhullámú dipólusok helyettesítik a félhullámú dipólusokat [14.5.(b) ábra], és ezt az utóbbit két részes W8JK-antennának nevezzük. Három-, négy- és többrészes változatok is lehetségesek, de nagyon ritkák [14.5.(c) és (d) ábra].

 

14.5. ábra. Vázlatos elrendezések W 8 JK antennáira:

a) egy szakasz két elemből; (b) két szakasz négy elemből; (c) három szakasz hat elemből; (d) négy szakasz nyolc elemből (a gyakorlati méretezői adatokat a 14.1. táblázat tartalmazza)

 

A 14.5. ábra alapján a 14.1. táblázatból kiolvashatjuk a különböző méretű W8JK-antennák minden gyakorlati méretét. A változatok elméleti antennanyereségét a 14.5. ábrán kapjuk meg.

Az egyrészes (A=λ/8) W8JK-antenna a következő, frekvenciában felharmonikus helyzetű a sávban, mint A=λ/4 távolságú kétrészes antenna is használható. Rezonáns tápvezeték felhasználásával még a negyedik felharmonikuson is gerjeszthetjük.

 

14.1. táblázat. Méretezési adatok a 14.5. ábra szerinti W8JK-antennához

 

Frekvenciasáv

Távolság

Hosszméretek

Illesztővezeték

A

L1

L2

L3

M

D

S

B

kHz

›

m

m

  7000...  7150

14000...14350

 

 

 

21000-tő1

21450-ig

28000-től

29000-ig

29000-tő1

30 000-ig

0,125

0,125

0,15

0,20

0,25

0,15

0,25

0,15

0,25

0,15

0,25

5,28

2,64

3,18

4,24

5,29

2,13

3,55

1,58

2,64

1,53

2,54

10,36

5,18

5,18

5,18

5,18

3,50

3,50

2,59

2,59

2,51

2,51

18,29

9,14

9,14

9,14

9,14

6,17

6,17

4,57

4,57

4,42

4,42

16,05

8,03

7,70

6,96

6,30

5,20

4,26

3,84

3,15

3,71

3,05

2,69

1,35

1,63

2,18

2,69

1,09

1,82

0,81

1,35

0,79

1,32

1,22

0,61

0,61

0,61

0,61

0,51

0,51

0,46

0,46

0,46

0,46

7,93

3,96

3,66

3,05

2,44

2,88

2,06

2,13

1,52

2,13

1,52

1,22

0,61

0,61

0,91

1,22

0,40

0,80

0,30

0,60

0,30

0,60

 

Az igaz, hogy a kollineáris dipólusokat ebben az esetben már különböző fázisokban gerjesztjük, és az E-diagram ekkor már a 11.1.(a) ábra szerinti, négylevelű lóhere alakját mutató görbe szerint torzul el. A középen táplált W8JK-típusokat az XX pontban egy feszültségmaximum helyén gerjesztjük. Ha ragaszkodunk az illesztett tápvezetékhez, vagyis például egy tetszés szerinti hosszúságú, 600Ω hullámellenállású kéthuzalos vezetéket alkalmazunk, mert ennek különösen kicsinyek a veszteségei, az illesztéshez legalkalmasabbnak a 6.6. alfejezet szerinti negyedhullámú vezetéket használhatjuk. A 14.6. ábra szerinti zárt vezetéket az XX tápponthoz csatlakoztatjuk. Az antennaméretek irányértékét és a 600Ω-os illesztővezeték ZZ csatlakozási pontjának hozzávetőleges helyzetét a 14.1. táblázatban találjuk meg (az S és B méretek a 14.6. ábra szerint).

 

14.6. ábra. Illesztővezeték W8JK-antennájához (méretezési adatokat a 14.1. táblázat tartalmaz)

 

A beállítás megkönnyítésére a negyedhullámú illesztővezeték egyik végén tegyük változtathatóvá a rövidzár helyzetét. Ezért ajánlatos egyúttal kissé nagyobbra venni a 14.1. táblázatban megadott értéknél a vezeték hosszát.

Ha inkább egy tetszés szerinti hosszúságú koaxiális kábel útján akarjuk táplálni az antennát, az illesztő vezetéket úgy kell kialakítanunk, hogy a ZZ pontban 240...300Ω impedanciát kapjunk. Ebben az esetben a 7.5. alfejezet szerinti félhullámú illesztővezeték beiktatásával a szimmetria és az impedancia szempontjából egyaránt helyesen csatlakoztathatunk bármilyen hosszú koaxiális kábelt.

 

 

Hosszsugárzó dipólusrendszerek

Tartalom

Hurok alakú elemekkel ellátott W8JK-antennák