Menu

14.2.3. Az átkapcsolható, kételemes irányított sugárzó

A 14.11. ábrán egy további, egyirányú hosszsugárzót mutatunk be, ennek azonban a fő sugárzási irányát elektromosan, egyszerű átkapcsolással 180°-kal meg lehet változtatni. Ez az irányhatású antenna két párhuzamos hajlított dipólust tartalmaz. A két antennaelem egyforma hosszúságú, és mindkettőhöz egy-egy ultrarövid hullámú szalag kábel csatlakozik. A hozzávezetéseknek egyforma hosszúaknak kell lenniük, egyébként azonban tetszés szerinti lehet a hosszúságuk. Alsó végüket egy elektromosan λ/4 hosszúságú, ugyanolyan anyagú vezeték köti össze.

Egy kétsarkú átkapcsolóval vagy megfelelő relével tetszés szerint hol az egyik, hol a másik dipólust lehet a levezetés és a negyedhullámú vezetékdarab összekötési pontjában az adó kimenetéhez csatlakoztatni.

Az antenna működését a 14.11. ábra alapján jól követhetjük. Mindig csak az egyik - mégpedig a sugárzónak óhajtott - antennaelemet kötjük össze a hozzá tartozó szalagvezeték útján közvetlenül az adó kimenetével. A másik antennaelemet is gerjesztjük, de nem közvetlenül, hanem a λ,/4 elektromos hosszúságú kerülővezetéken keresztül. Ily módon ez utóbbi antennaelem 90° fáziseltolással kapja a táplálást, vagyis mint reflektor működik.

A 14.11. ábrán látható egyszerű átkapcsoló útján 180°-kal átbillenthetjük a fő sugárzási irányt. Az ábrán feltüntetett kapcsolási helyzetben a berajzolt sugárzási irány érvényes.

Az adó végerősítő fokozata és az átkapcsoló közötti vezeték, tetszés szerinti hosszúságú lehet, a hullámellenállásának azonban 120...150Ω-nak kell lennie. Különösen jól megfelel erre a célra egy 120Ω hullámellenállású árnyékolt, szimmetrikus, kéthuzalos (például 120 D 10-1 típusú) vezeték.

14.5. táblázat. A 14.11. ábra szerinti kétemeletes antenna méretezése

Amatőrsáv

Az L hossz

Az A távolság

A λ/4 kerülő vezeték hossza

MHz

m

m

m

7

14

21

28

20,57

10,30

6,85

5,09

10,64

5,32

3,54

2,65

8,72

4,36

2,90

2,17

 

Ennek az antennának szintén kardioid alakú az irányjelleggörbéje, hátrasugárzási csillapítása pedig átlagosan 20dB. Körül belül 4dB antennanyereséggel számolhatunk.

Ez a rendszer is csak egysávú üzemre alkalmas. A megépítésé hez szükséges méretadatokat a 14.5. táblázat tartalmazza.

 

 

14.11. ábra. Kételemes, irányhatású antenna. A fő sugárzási irány elektromosan változtatható

A HB9CV-antenna

Tartalom

Egészhullámú hurokkal működő, irányhatású antennák