Menu

14.2. Egyoldalas iránydiagrammal jellemezhető hosszsugárzók

 

Ha két párhuzamos dipólust azonos erősségű, de fázisban eltolt áramokkal gerjesztünk, bizonyos távolságok és fázisszögek betartásával elérhetjük, hogy egyirányú legyen az irányjelleggörbe. Abban az esetben például, amikor a párhuzamos dipólusok λ/4 távolságra vannak egymástól, és 90° fáziseltolással kapják a gerjesztést, az iránydiagram nagyjából szív (kardioid) alakúvá válik. Ugyanilyen irányhatást kapunk akkor is, ha a távolság 3λ/8, és a fáziseltolás 45°; vagy ha a távolság λ/8 és a fáziseltolás 135°.

A táplált antennaelemek között szükséges fáziseltolást úgy érjük el, hogy a második dipólust olyan kerülővezetéken keresztül gerjesztjük, amelynek elektromos hossza a kívánt fázisszögnek felel meg (lásd az 1.1. ábrát). Például az elektromosan λ/4 hosszúságú vezeték 90° fáziseltolást okoz (λ/4 a 360° teljes periódus negyedének, vagyis 90°nak felel meg).

Az egymással párhuzamosan elhelyezett és 90° fáziseltéréssel gerjesztett dipólusok erőtere bizonyos irányokban - vagyis azokon a helyeken, ahol a közöttük levő fáziskülönbség éppen 360°, tehát ahol éppen fázisban vannak az erőterek összeadódik, ott viszont, ahol 180° a fáziseltolás (ellenfázis), kölcsönösen kioltja egymást a két tér erősség. A sugárzási maximumok, a kioltási helyek és a közbenső értékek eloszlása adja meg a sugár zási teret. Mint már említettük, λ/4 távolság és 90° fáziseltolás esetén kardioid alakú a sugárzási diagram (14.8. ábra). Az ábrán jól láthatjuk, hogy sugárzási irányban nagy a nyílásszög, hátrafelé viszont roppant gyenge a sugárzás.

 

14.8. ábra. Az egymástól λ/4 távolságban párhuzamosan elhelyezett és 90° fáziseltolással gerjesztett dipólusokat tartalmazó hosszsugárzó szív (kardiodid) alakú iránydiagramja (az esetben is érvényes, amikor a két dipólus közötti távolság 3λ/8, és a fáziseltolás 45°; vagy amikor a távolság λ/8, és a fáziseltolás 135°)

 

A következőkben néhány jellegzetes egyirányú ― táplált reflektorral működő ― hosszsugárzót ismertetünk.

 

 

 

Hurok alakú elemekkel ellátott W8JK-antennák

Tartalom

A ZL special beam