<HTML> <HEAD> <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0"> <TITLE>Antennaknyv - A ZL special beam</TITLE> <style type="text/css"> <!-- .style2 {font-size: 12pt} --> </style> </HEAD> <BODY> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 12.0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">14.2.1. A ZL special beam <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 9.6pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify">Ez az antennarendszer (14.9. bra) nagyon hasonlt a hajltott diplusokbl felptett W8JK antennra [14.7.(a) bra], de msknt mqkdik. A reflektorknt mqkdQ <I style="mso-bidi-font-style: normal">R</I> hajltott diplus krl bell 5%-kal hosszabb az <I style="mso-bidi-font-style: normal">S</I> sugrznl.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p><IMG alt="" src="abra/0149abra.jpg" >&nbsp;</o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">14.9. bra. </SPAN></B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt">A ZL special antenna</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify">A sugrz s a reflektor kztti tvolsg /8. A nyolcadhullm keresztezett sszektQ vezetk 135 fziseltolssal gerjeszti a reflektort. Az elektromosan /8 vezetkhossz 45 fzisszgnek felel meg, a keresztezs pedig tovbbi 180-ot hoz ltre; ennek eredQje a 180-45=135 fziseltols.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.05pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify">A fQ sugrzs, mint a 14.9. brn ltjuk, merQleges a sugrz skjra, s csak az egyik irnyban, a reflektortl a sugrz fel hat. Ebben az irnyban az antennanyeresg krlbell 5dB, a htrasugrzsi csillapts 20 dB<B style="mso-bidi-font-weight: normal"> </B>krl lehet.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.3pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="mso-bidi-font-style: italic">Az</SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"> XX </I>tppontban 90 az impedancia 70-os (pldul 70-10-1 tpus) koaxilis kbellel kzvetlenl lehetne tpllni az antennt, az llhullmarny elfogadhat maradna, de ajnlatos ez esetben a kbel szimmetrizlsa. Kis mrtkq llhullmok rn 120-os (pldul 120 D 10-1 tpus) vezetk is alkalmazhat mg, de az elektromosan legkedvezQbb megolds a 240-os szalagvezetkbQl kialaktott s az <I style="mso-bidi-font-style: normal">XX </I>tpponthoz csatlakoztatott negyedhullm transzformtor (lsd a <A href="65page.html">6.5</A>. alfejezetben). A talppontban ekkor bQsgesen megvan a 600 impedancia, ezrt egy 600-os, tetszs szerinti hosszsg  tykltra" lehet kis vesztesggel a tpvezetk.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.05pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify">A hajltott diplusokbl felptett antenna csak egysv zemre alkalmas. A vzszintesen felfggesztett antennarendszer axilis  tbillentsvel" 180-kal elforgathat a fQ sugrzsi irny, azonban a mechanikai nehzsgek tbbnyire megakadlyozzk e lehetQsg valra vltst. Ugyanilyen eredmnyekkel fggQlegesen is felfggeszthetQ az antenna, s a fggQleges tengely krl megfelelQen elforgatva a lehetQ legnagyobb erQstssel kpes ez az antenna a szlrzsa minden irnyt feltrni.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 9.8pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify">A kt hajltott diplust szoksos antenna-litzbQl ksztjk el, s a<I style="mso-bidi-font-style: normal"> D </I>tvolsgot a rvidhullm amatQrsvokra krlbell 20 cm-re vehetjk. A kereskedelemben kaphat szoksos, ultrarvid hullm szalagvezetkbQl is elkszthetjk az egsz antennt, de ebben az esetben kisebb teljestQ kpessggel kell bernnk. Minden hosszmretet szorozzunk meg a szalagvezetk rvidlsi tnyezQjvel, s vegyk figyelembe a <A href="1041.html">10.1.4</A>. pontban elmondottakat. Minthogy a reflektor sszektQ vezetke is megrvidl krlbell 20%-kal, az <I>A</I> tvolsg szksgszerqen mr csak /10 lehet. Ez megvltoztatja az irnydiagramot, s kereken 60-ra cskkenti le a talpponti ellenllst. Az ilyen kompromisszumos megoldssal eszerint egy 60 os koaxilis kbel kzvetlenl is- tpllhatja a rendszert.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 2.4pt 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal">14.3. tblzat. </B>Mretezsi adatok a 14.9. bra szerinti ZL special antennkhoz</P> <DIV align=center> <TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 66.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=89> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>AmatQrsv</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>Tvolsg</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=132> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>Hosszmret</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=132> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>R</P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 66.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=89> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>MHz</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>m</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=132> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>m</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=132> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 6.0pt" align=center>m</P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 66.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=89> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 27.0pt">7</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 27.0pt">14</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 27.0pt">21</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 27.0pt">28</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 28.85pt">5,16 (4,23)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 28.85pt">2,58 (2,12)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 28.85pt">1,72 <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(</B><SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold">1,41</SPAN><B style="mso-bidi-font-weight: normal">)</B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 28.85pt">1,29 (1,06)</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=132> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 30.7pt">20,57 (16,87)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 30.7pt">10,30 (8,45)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 30.7pt">6,85 (5,62)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 30.7pt">5,09 (4,17)</P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #d4d0c8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=132> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 23.55pt">21,70 (17,80)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 23.55pt">10,85 (8,90)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 23.55pt">7,24 (5,94)</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 6.0pt; tab-stops: decimal 23.55pt">5,39 (4,42)</P></TD></TR></TABLE></DIV> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.3pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify">A 14.9. bra szerinti ZL-antenna megptshez szksges mretadatokat a 14.3. tblzatban talljuk meg. A zrjelben levQ rtkek a 0,82 rvidlsi tnyezQjq, ultrarvid hullm szalagvezetkbQl sszelltott antennkra vonatkoznak, s megadjk a sugrzn s a reflektoron a 10.5. bra szerinti rvidrezr thidals beiktatsnak a helyt.</P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p>&nbsp;</o:p></P><o:p> <P align=center class=MsoNormal style2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><A href="142.html">Egyoldalas irnydiagrammal jellemezhetQ hosszsugrzk</A></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="content.html">Tartalom</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="1422.html">A HB9CV-antenna</A></P> </o:p> </BODY> </HTML>