Menu

15.2. A téglány

 

A 40 és a 80m-es sávban is sokszor van szükség az egészhullámú hurok előnyeinek kihasználására. A 80m-es quadelem felszereléséhez azonban legalább két, egyenként 25 m magas tartóoszlopot kellene felállítani. Ezért a kísérletezgető rádióamatőrök megállapították, mekkora függőleges rövidülésig maradnak kedvezőek az egészhullámú hurok kisugárzási tulajdonságai. Minthogy azonban a rezonanciát fenn kell tartani, a függőleges rövidülést vízszintes hosszabbítással ki kell egyenlíteni. Így jött létre a 15.5. ábra szerinti, derékszögű négyszög alakú egészhullámú hurok.

 

15.5. ábra. Az egészhullámú téglalap:

(a) vízszintes polarizációval; (b) függőleges polarizációval

 

Az amatőr irodalomban röviden oblongnak szokás nevezni (oblong angolul téglalapot jelent). G6LX meg épített és ki is próbált a 80m-es sávban egy ilyen téglányelemet, és a következő eredményekre jutott:

A helyi viszonyoknak megfelelően V és H aránya 1:2,4 lett, a függőleges oldalak V hosszát 12,20, a vízszintes oldalak H hosszát pedig 28,25 m-re kellett venni. Eszerint a hurok teljes kerülete 80,90 m. Az alsó függőleges szakasz alig 3 m-re volt a talajtól (≈λ/27!). A sugárzó mért rezonancia frekvenciája 3670 kHz. A hullámhosszhoz képest ez egy kismértékű mechanikai rövidülést jelent, aminek oka bizonyára a talaj közelsége. Ha tehát ugyanilyen oldalaránnyal meg akarunk építeni és a talaj felett igen kis magasságban, felszerelni egy ilyen antennát, az előbbi számadatokból a méretezési képletet vezethetjük le a számításokhoz. Az f MHz-ben helyettesítendő.

Vízszintes polarizációval [15.5.(a) ábra] a talpponti impedancia 115Ω, a rezonanciafrekvenciától t 150 kHz távolságon belül nem emelkedik 1,5 fölé az állóhullámarány értéke. Ugyanennek az antennának a függőleges polarizációra való átállítása [15.5.(b) ábra] a tápponti impedancia csök kenését vonta maga után, úgyhogy egy 70Ω-os koaxiális kábel felhasználásával közvetlenül lehetett táplálni az antennát. Ezen kívül a vízszintes polarizációhoz képest jelentős mértékben megnőtt a sávszélesség. Ezzel a 80m-es téglánnyal G6LX kitűnő DX-eredményeket ért el, és az egyszerűbb táplálhatóság figyelembevételével többnyire függőleges polarizációt alkalmazott. A közepes távolságú rádióforgalomban valamivel kedvezőbbnek bizonyul a vízszintes polarizáció, a DX-forgalomban azonban nem voltak ilyen különbségek. Hasonlóan jó DX-eredményeket tudtak elérni a 80m-es téglánnyal skandináviai rádióamatőrök is.

Az 1:2,4 aránynál lehetőleg kisebbre kell venni a derékszögű négyszög oldalainak arányát. Ha a vízszintes szakaszok további rövidítésével nagyobbra vesszük az oldalak arányát, elvész a kívánatos "lapos" kisugárzás, megnő a talpponti ellenállás, és normális hajlított dipólussá alakul át az oblong.

 

 

 

A quadelem

Tartalom

A deltahurok