Menu

15.3. A deltahurok

 

Legelőször még 1967-ben, W6DL javasolt a quadelem továbbfejlesztésével egy háromszög alakú egészhullámú antennaelemet, és tőle származik a delta loop elnevezés is. Mint a 15.6. ábrán látjuk, egyenlő oldalú háromszögről van szó, az oldalak hossza λ/3.

 

15.6. ábra. A deltahurok

 

A háromszög az egyik csúcspontján áll, és rendszerint ebben a talppontban kapja a táplálást. Az ilyen konstrukció megtartja önmagát, tehát kevesebb anyagot tesz szükségessé, mint a quad, ezen kívül további mechanikai előnyei is vannak. Az A és B oldalakat mindenesetre valamilyen merev anyagból, például erős, könnyűfém csőből kell elkészíteni, míg a függőleges C oldal huzalból is lehet. A megkövetelt λ/3 oldalhossz mechanikai határokat szab az önhordozó delta loop szerkezetre, úgyhogy ilyen antennákat csak a 10 és 15 m-es sávban lehet alkalmazni.

Bebizonyosodott, hogy az egészhullámú delta hurok minden elektromos tulajdonság szempontjából egyenértékű az egészhullámú quadelemmel. A szerelési magasságtól függően 90...110Ω a talpponti ellenállás értéke. A könnyűfémből gyártott, nagy felületű csövek felhasználásával a vékony huzalelemekhez képest csökkenteni lehet a szkínhatástól származó nagyfrekvenciás veszteségeket, és úgy látszik, hogy a sávszélesség tekintetében is előnyösebb a quadelemnél a delta loop. A 15.6. ábra szerinti delta loop rezonanciahosszát a quadelemekre is étvényes méretezési képlet alapján lehet kiszámítani. Az f frekvencia MHz-ben helyettesítendő. Ennek elő feltétele azonban az, hogy az antennaelem legalább λ/2 magasságban legyen a talaj fölött.

 

15.7. ábra. A deltahurok változatai

 

Az egészhullámú háromszögelemet is kipróbálták már, és különféle változatokban alkalmazzák az amatőrök a kisebb frekvenciákat tartalmazó amatőrsávokban. Néhány jól bevált változatát a 15.7. ábrán láthatjuk. Ezek a változatok a 80 és 40 m-es sávra huzalanyagból készültek el, és a helyi adottságoknak megfelelően változik az alakjuk. Az (a) és a (b) változat vízszintes polarizáció] ú, a (c) és (d) viszont függőleges polarizációval működik. A függőleges rövidülés következtében a (b) és (d) már nem egyenlő oldalú háromszög. Ezzel kapcsolatban vigyáznunk kell arra, hogy a B:A arány legfeljebb 1:1,3 legyen. Minthogy ezek a változatok az üzemi hullámhosszhoz képest aránylag kis magasságban vannak a talaj fölött, a tápponti impedancia olyan értéket vesz fel, hogy 70Ω-os kábellel közvetlen táplálás válik lehetségessé.

Az itt ismertetett egyszerű egészhullámú hurkok irányjelleggörbéje nagyjából mind egyforma. Ezek az antennák szélesebbik oldalukból két irányban sugároznak, az E síkban körülbelül 80° a nyílás szögük, a H síkban kisebb nyalábolás tapasztal ható. A vízszintesen polarizált huroknak kismértékben egyúttal függőleges polarizációjú sugárzási összetevői is vannak, és az utóbbiak a fő sugárzási irányra merőleges irányban terjednek. A függőleges polarizált hurok ennek megfelelően vízszintes polarizációjú káros keresztsugárzást is kibocsát.

 

 

A téglány

Tartalom

Reflektoros egészhullámú hurok