Menu

15.4.2.2. A háromelemes ringbeam

 

A 10m-es sávra még éppen elképzelhető egy háromelemes ringbeam is. Ezt a jó teljesítőképességű, irányhatású antennát a 15.12, ábrán lát hatjuk.

A beírt számértékek itt is a 10m-es sávra vonatkoznak. Minthogy a rendszer talpponti ellenállása nagyon kicsi, a tápvezeték illesztéséhez omega-match szükséges (lásd a 6.4. alfejezetet). Itt minden rész fémből lehet, az antennaelemek alsó és felső tartója is, és az antennaelemeket alul is, felül is minden szigetelés nélkül lehet a fémtartóhoz erősíteni. Magától értetődik, hogy a kételemes ring beamhez is alkalmazhatunk omega-illesztést, hogy ebben az esetben is fémből készíthessünk el minden részt.

A háromelemes rendszerben a reflektor távolsága kereken 0,21λ a direktor távolsága pedig 0,14λ. Más frekvenciákra a (15.7) és a (15.8) képlet alapján méretezhetjük a háromelemes gyűrűs antennát. A direktor kerülete:

 

A hosszméretek mindenhol a még egyenes csőre vonatkoznak, vagyis hosszú csöveket kell gyűrűvé hajlítani. A mechanikai stabilitás szempontjából megfelelő átmérőjű csövek az antennakövetelményeknek is megfelelők.

Mint látjuk, a táplált elem kifejezett hossza a ringbeam antennában is nagyobb a rezonanciának megfelelő 1λ-nál.

 

15.12. ábra. Háromelemes ringbeam a 10 m-es sávra

 

E körülményből különösen érthetővé válik a cubical quad antennával tapasztalt rokonság.

 

 

 

A kételemes ringbeam

Tartalom

A kalickaantenna G4ZU szerint