Menu

15.4.3. A kalickaantenna G4ZU szerint

 

A kalickaantennát (bird cage) az ismert angol antennakonstruktőr, G4ZU vagy más néven Dick Bird dolgozta ki. Ez az antenna is a cubical quad közvetlen leszármazottja. A bird cage abban különbözik a cubical quadtól, hogy elemei 90°-ban be vannak hajlítva. A 15.13. ábrán egy ilyen quad elemet látunk: a betáplálás oldalán és az ezzel szemben levő oldalon derékszögben megtörik az antennaelem. Az ilyen rövid V elem szinte teljesen megtartja az egyenes dipólus kettős kör alakú sugárzási diagram ját, csak egészen csekély mértékben nő meg a szög nyílásának irányában az antennanyereség. Ebben az esetben is vízszintes polarizációt eredményez az egyik vízszintes oldal közepére helyezett betáplálási pont, az azonban teljesen mindegy, hogy az alsó vagy a felső síkhoz csatlakoztatjuk a tápvezetéket.

Az ugyanígy behajlított reflektorelemet úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzó szögének csúcsa és a reflektor szögének csúcsa közötti távolság körül belül 25mm legyen (15.13. ábra).

Az antennanyereség és az iránydiagram szinte teljesen megegyezik a cubical quad antennanyereségével, illetve iránydiagramjával. Sőt, G4ZU 0,5dB-lel nagyobb antennanyereséget állapított meg és szerinte a hátrasugárzási csillapítás is valamivel nagyobb, mint a cubical quad esetében. A talpponti ellenállás kb. 60Ω.

A bird cage külön előnye, hogy egyetlen tartó csőre lehet ráerősíteni az egész antennát, ugyanis az antennaelemek vízszintes szakaszai átveszik a tartókarok feladatát. Az egész rendszer nagyon kis helyet foglal el, és csekély a szélellenállása. A 10m-es sávra méretezett bird cage csak 1,30 m-es sugárban áll ki a középső tartóoszlopból. Ez a sugár a 15m-es sávban körülbelül 1,95, a 20m-es sávban pedig kereken 2,60m-re nő meg. Csak a vízszintes irányú, λ/8 hosszúságú szakaszokat kell könnyűfém csőből készíteni, a négy függőleges, ugyancsak λ/4 hosszúságú szakasz bármilyen vastagságú huzalból is lehet.

15.13. ábra. A kalickaantenna:

(a) 90°-os szögben behajlított quadelem; (b) a kalitkaantenna vázlatos felépítése; (c) konstrukciós megoldás

 

Ajánlatos azonban ugyanolyan anyagú csövet és huzalt venni, mert egyébként elektrolitos bomlási folyamatok indulhatnak meg az összekötési helyeken. A kalickaantenna szerkezeti felépítésére egy ajánlott megoldást a 15.13. ábrán láthatunk. A sugárzóelemet ez esetben felülről tápláljuk, mert így a tartóoszlop csövének belsejében helyezhetjük el a tápvezetéket.

A szögek csúcsát nem kell túlságosan gondosan szigetelni a tartóoszloptól, mert itt a feszültség minimuma van. Fából vághatunk ki megfelelő köztartókat, és a paraffinban kifőzzük őket. A rajzon látható megoldásban nagy mechanikai erők hatnak ezekre a szigetelőkre, és szükség lehet esetleg valamilyen merevítésre, hogy legalább részben fel lehessen fogni az erőhatásokat. Ezért például, meg hosszabbíthatjuk a tartóoszlopot, és kiköthetjük a csúcsához az antennaelemek felső, vízszintes szakaszait.

Az antennaelemek teljes hossza ugyanaz, mint a cubical quadban. Esetünkben a reflektor hossza megegyezik a sugárzóelem hosszával, és a reflektorhatás eléréséhez szükséges elektromos meg hosszabbítást egy reflektorcsonkra helyezett, állitható rövidzárral kapjuk meg. A szükséges méreteket a 15.1. táblázatról olvashatjuk le.

 

A háromelemes ringbeam

Tartalom

A swiss quad