Menu

16.2. A vízszintes helyzetű és elforgatható kételemes iránysugárzó

 

A vízszintes, kételemes iránysugárzó főként a 20m-es amatőrsávban használatos, mert a háromelemes beam e hullámhosszon többnyire már igen terjedelmes lenne. Kétféleképpen szerkeszthetünk ilyen antennát, mégpedig sugárzóból és reflektorból vagy sugárzóból és direktorból. A már említett okokból az utóbbi a gyakoribb.

Egy kételemes iránysugárzó vázlatos felépítését a 16.9. ábrán ismertetjük, geometriai méreteit a 16.1. táblázatban közöljük.

16.9. ábra. A 16.1. táblázat alapján méretezhető, irányhatású, kételemes antenna vázlatos felépítése

 

Az ilyen kételemes sugárzók ±E vízszintes nyílás szöge körülbelül 75°, függőleges nyílásszöge pedig (αH) 130°, feltéve, hogy nagy magasságban szereljük fel az antennát. A rövidhullámon használatos vízszintes antennák gyakorlatilag mindig a talaj közelében vannak, és ilyenkor a 3.2.2.1. alpontban közölt adatoknak megfelelően megváltozik a H síkban felvett iránydiagram.

A 16.1. táblázatban közölt adatok betartásával körülbelül 4dB antennanyereséget lehet elérni. A vett sugárzás beesési szögétől függően 7 és 15dB között lehet hátrafelé a csillapítás. A rezonancia frekvenciákat úgy vettük fel, hogy a 15, 20 és 40m-es sávok távírótartományában 1,3-nél ne legyen nagyobb az illesztett tápvezeték állóhullámaránya, és a sávok nagyfrekvenciás vége felé legfeljebb 1,7-re nőjön meg. A 28500 kHz rezonanciafrekvenciával a 10m-es sávra méretezett változatban 28,000 és 29,000 kHz között 1,3 alatt marad, majd a sáv nagyobb frekvenciáin (29,700kHz-en) 2-re nő az állóhullámarány. A 10 m-es sáv távírórészére elvégzett méretezéssel csak 200kHz-et kell átfogni (28,000kHz-től 28 200 kHz-ig). Ezért egy kis antennanyereség elérése céljából ilyenkor beszűkíthetjük a sávot oly módon, hogy a távírórészen belül ne legyen 1,2-nél nagyobb az illesztett táp vezeték mentén kialakuló állóhullámok aránya. Ha kizárólag csak távbeszélőforgalomban akarjuk felhasználni az antennát, a telefóniatartománynak nagyjából a közepén, vagyis 29 000 kHz-en ajánlatos felvenni a rezonanciát. Ebben az esetben a telefóniatartomány szélessége mentén (28200 kHz től 29700 kHz-ig) nem lesz nagyobb 1,6-nél az állóhullámarány.

Az előbbiekben közölt adatok csakis akkor érvényesek, ha az antenna legalább egy fél hullámhossznyira van a talaj fölött. Ez esetben az előbb kiszámított rezonanciafrekvenciától legfeljebb 50kHz lehet az eltérés. A félhullámhossznál kisebb magasságú antenna rezonanciája a talaj közelében megnövekvő földkapacitás miatt lejjebb tolódik. Ilyen körülmények között például, a 21200kHz-re méretezett antenna tényleges rezonanciafrekvenciája 20800kHz lehet. Mint már elmondottuk, a kisebb magasság ezen kívül azzal a következménnyel is jár, hogy a függőleges síkban kissé megnő az emelkedési szög, és ezáltal megint csak elveszítjük az iránysugárzó kedvező DX-tulajdonságainak egy részét.

Az antenna közelében előforduló akadályok sok esetben váratlan visszaverődéseket vagy abszorpciós jelenségeket idézhetnek elő. Különösen kellemetlen hatásúak lehetnek például az erősáramú szabadvezetékek, a telefonvezetékek, az ereszcsatornák, villámhárítók stb. Többnyire azonban csak akkor zavarnak az ilyen tárgyak, ha az antenna fő sugárzási irányába esnek. Jellegüktől és távolságuktól függően kisebb vagy nagyobb mértékben rontják le a szélrózsának egy bizonyos részében az antenna tulajdonságait.

Meg kell még említenünk, hogy az antennaelem csövének átmérője a rezonanciafrekvenciát is, a sávszélességet is befolyásolja. A vékonyabb csőből készített antennaelemet meg kell kissé hosszabbítani, de ezáltal kisebb lesz az antenna sáv szélessége. A vastagabb csöveket kissé rövidebbre kell venni, és a sávszélesség valamivel megnő. Ezt a körülményt csak akkor kell figyelembe venni, ha a cső átmérője 50%-nál nagyobb mértékben tér el az előírt értéktől.

 

16.1. táblázat. Méretezési adatok a 16.9. ábra szerinti kételemes sugárzóhoz

Amatőrsáv

40 m

20 m

15 m

Rezonanciafrekvencia

7050 kHz

14 150 kHz

21 200 kHz

S hossz

D hossz

A távolság

d átmérő

Sugárzási ellenállás

20,53 m

19,37 m

5,18 m

50 mm

18 Ω

10,24 m

9,66 m

2,59 m

15...40 mm

18 Ω

6,83 m

6,34 m

1,70 m

25 mm

18 Ω

Amatőrsáv

10 m

10 m

10 m

Rezonanciafrekvencia

28 500 kHz

28 100 kHz

29 000 kHz

S hossz

D hossz

A távolság

d átmérő

Sugárzási ellenállás

5,03 m

4,66 m

1,28 m

35. . .40 mm

20 Ω

(távírórész)

5,16 m

4,86 m

1,31 m

25 mm

18 Ω

(távírórész)

4,95 m

4,58 m

1,26 m

35. . .40 mm

20 Ω

 

 

A forgatható iránysugárzók gazdaságossága

Tartalom

Vízszintes, háromelemes Yagy-antennák