Menu

16.3. Vízszintes, háromelemes Yagy-antennák

 

A sugárzási tulajdonságok további javítására még egy parazita-elemmel ― ezúttal egy reflektorral ― egészíthetjük ki a kételemes iránysugárzót. Ilyen háromelemes Yagi-antennákat a 10m-es és a 15m-es sávra még könnyen megépíthetünk, a 20m-es sávban azonban a nagy méretek miatt elérjük amatőreszközeink megfelelő lehetőségeinek határát.

A 16.10. ábrán megadjuk a háromelemes Yagi antennák méretezési adatainak értelmezését a 16.2. táblázathoz.

A 15 m-es amatőrsávra méretezett antenna illesztett tápvezetéke mentén e sáv határain belül 1,4-nél kisebb az állóhullámarány. A 10m-es és a 20 m-es sávra a kitűzött alkalmazási célnak meg felelően több változatot adunk meg, de e változatok csak abban különböznek egymástól, hogy a sávon belül más és más a rezonanciafrekvenciájuk. Egyébként a háromelemes Yagi-antennára is érvényesek azok a magyarázatok, amelyeket a kételemes sugárzóval kapcsolatban fejtettünk ki, ami kor arról volt szó, hogy az antenna magassága és elemeinek karcsúsága hogyan befolyásolja a sugárzási tulajdonságokat.

A tárgyalt háromelemes Yagi-antennák nyeresége nagyjából 6,5dB-t érhet el, a hátrasugárzási csillapítás legalább 15dB. A vízszintes síkban mért αE nyílásszög 65° körül van, a függőleges síkban mérhető αH pedig 110°. A gyakorlatban mindig fennálló talajközelség miatt azonban több nyalábra bomlik fel a függőleges síkban felvett sugárzási diagram (lásd a 3.2.2.1. alpontot).

 

16.10. ábra. A 16.2. táblázat alapján méretezhet háromelemes Yagi-antenna vázlatos elrendezése

 

Ha a 20m-es sávban 14150kHz-re végezzük el a méretezést, az illesztett tápvezeték állóhullámaránya a távírórészen belül 1,4 alatt marad, és a frekvencia növekedése közben a sáv végén körül belül 1,8-re nő meg. A távírórészre méretezett rendszerben (14050kHz rezonanciafrekvencián) 1,2 alatt van az állóhullámarány, de ha a sáv nagy frekvenciás végén használjuk az antennát, 2,5 álló hullámarányra számíthatunk. A 14250kHz rezonanciafrekvenciájú rendszer az egész telefónia tartományban 1,3 alatti állóhullámot okoz, de a sáv kezdetén, a kisebb frekvenciákon 2-re nő meg a tápvezeték állóhullámaránya.

 

16.2. táblázat. Méretezési adatok a 16.10. ábra szerinti háromelemes Yagi-antennákhoz

 

Amatőrsáv

20 m

20 m

20 m

Rezonanciafrekvencia

14,150 kHz

14,050 kHz

14,250 kHz

Alkalmazás

S hossz

D hossz

R hossz

Az egyes A távolságok

d átmérő

Sugárzási ellenállás

Az egész sávban

10,19 m

9,58 m

10,79 m

3,02 m

35...40 mm

20Ω

Távírórész

10,26 m

9,69 m

10,87 m

3,04 m

35...40 mm

20Ω

Távírórész

10,12 m

9,52 m

10,72 m

3,00 m

35...40 mm

20Ω

Amatőrsáv

15 m

10 m

10 m

Rezonanciafrekvencia

21 200 kHz

28 200 kHz

29 000 kHz

S hossz

D hossz

R hossz

Az egyes A távolságok

d átmérő

Sugárzási ellenállás

6,83 m

6,40 m

7,22 m

1,98 m

25 mm

20 Ω

5,13 m

4,71 m

5,46 m

2,00 m

35...40 mm

22 Ω

4,99 m

4,51 m

5,31 m

1,95 m

35...40 mm

22Ω

 

A 28200 kHz rezonanciafrekvenciájú 10m-es változat legnagyobb állóhullámaránya a 28000 kHz-től 28500 kHz-ig terjedő frekvenciaintervallumban, a sáv távírórészében 1,3. Ha 29000 kHz a rezonanciafrekvencia, az egész telefónia tartományban legfeljebb 1,8-re nő meg az illesztett tápvezeték mentén az állóhullámarány nagysága. A sávkezdeti kisebb frekvenciákon (28000 kHz-en) 2-re nő.

 

 

 

A vízszintes helyzetű és elforgatható kételemes iránysugárzó
Tartalom

A forgatható iránysugárzó táplálása