Menu

16.4. A forgatható iránysugárzó táplálása

 

Az ebben az alfejezetben ajánlott iránysugárzók sugárzási ellenállása (talpponti ellenállása) kereken 20Ω. Közvetlen táplálás nem lehetséges, mert kis veszteségű tápvezeték 20Ω hullámellenállással műszakilag nem képzelhető el. Minthogy a táplált antennaelemet műszaki okokból lehetőleg nem szabad középen megszakítani, negyedhullámú transzformátor vagy illesztővezeték eleve nem jöhet számításba. Ha T-taggal illesztünk (lásd a 6.2. alfejezetet), megtarthatjuk a teljesen fém konstrukciót. Ha már jó iránysugárzót akarunk, a tápvezetéken sem szabad takarékoskodnunk. Az említett okokból csak koaxiális kábel lehet a tápvezeték. Ezt azonban a T-tag táppontjában szimmetrizálnunk kellene valamilyen negyedhullámú záró edénnyel vagy más szimmetria átalakítóval, ami körülményes megoldás volna, és sok anyagot követelne meg.

Szinte ideális megoldás ebben az esetben a gamma-illesztés (lásd a 6.3. alfejezetet) vagy a finomított változat, az omega-illesztés (lásd a 6.4. alfejezetet) alkalmazása. Egyszerűsége ellenére ez a gamma-illesztés semmiképpen sem kényszer megoldás, hanem valóban a mechanikailag és elektromosan is legkedvezőbb módja annak, hogy tetszés szerinti koaxiális kábelhez illesszünk egy átmenő sugárzóelemes csőbeamet. A gamma-illesztésre és kialakítására a 6.3. alfejezetben, a 6.4. ábrán és a 6.1. táblázatban minden részletet megtalálunk. Az ismertetett iránysugárzókra közvetlenül fel használhatjuk a 6.1. táblázat adatait, hiszen 1:3 ellenállás-áttételre vannak méretezve. A szintén megfelelő omega-illesztést, amelynek illesztőcsövei fele olyan hosszúak, mint a gamma-illesztés, a 6.5. alfejezet, továbbá a 6.5. és a 6.6. ábra írja le részletesen. Ennek az illesztésnek még az az előnye is megvan, hogy könnyebben lehet beállítani.

 

 

 

A forgatható iránysugárzó táplálása
Tartalom

Az antennatartó