Menu

16.6. Az iránysugárzó rögzítése az antennatartó póznán

 

Az antennatartó pózna (árboc) megfelelő átmérőjű acélcsőből (horganyozott vízvezetékcső ből, gázcsőből, forrcsőből) készíthető el. Néha kaphatók hozzá megfelelő karimák is. A 16.13. ábra szerint például lehetőleg nagy felületű karimát csavarozunk az árboccső végére, ehhez pedig hozzáhegesztünk egy vastag acéllemezből kialakított vályút. A vízszintes antennatartót behelyezzük ebbe a vályúba, és két erős csappal rögzítjük a végleges helyzetben. A karimán levő csavarkötéseket biztosítani kell a kilazulás ellen.

 

16.13. ábra. Az antennaelemek vízszintes tartójának összekötése a függőleges tartóoszloppal:

(a) konstrukciós megoldás; (b) a tartóvályú részletrajza

 

E megoldásnak megvan az az előnye, hogy a készre szerelt iránysugárzót oly módon húzhatjuk fel az árbocra, hogy a súlypontjában átfúrt tartócső egy vonalba kerüljön a vályú furatával. A csap behelyezésével először a 16.14. ábrán látható helyzetben rögzítjük a boomot.

 

16.14. ábra. Az antenna felerősítése a csőárbocra

 

Ezután átbillentjük az antennát vízszintes helyzetbe, és rögzítjük a második csappal. Egyszerűsége mellett az a nagy előnye is megvan ennek a konstrukciónak, hogy az egyik vagy a másik csap kihúzásával bármikor visszabillenthetjük függő leges helyzetbe az egész iránysugárzót, és így kényelmesen elvégezhetjük rajta a szükségessé váló munkákat.

 

 

 

Az antennatartó
Tartalom

Faszerkezet, mint az antennaelemek tartója