Menu

17.2. Miniatűr beam W8YIN szerint

 

Ez az elforgatható, kételemes sugárzó a 20m-es sávban működik, és antennaelemei tekercsek. Ezért hosszirányban mindegyik elem 2,55 m. A W8YIN által megadott méreteket a 17.5. ábra, a kész antenna fényképét pedig a 17.6. ábra tartalmazza. A csavarvonalszerű tekercseket egy vékony rúd körül helyezzük el és szigetelőanyagból készített támokkal rögzítjük.

 

17.5. ábra. Kételemes miniatűr beam a 20m-es sávra W8YIN szerint

 

17.6. ábra. A W8YIN szerinti irányhatású antenna fényképe

 

Hogy lehetőleg minél kisebbek legyenek a vezetővel előidézett veszteségek, vastag huzalt használunk fel erre a célra, és a súly csökkentésére alumíniumot választunk. A vezetés tekintetében az alumínium nem lényegesen rosszabb a réznél. Legalább 4, de inkább 6mm átmérőjű huzalt vagy minél szélesebb könnyűfém szalagot ajánlunk.

Az antennaelemek távolsága 0,1λ, vagyis körül belül 2,05 m. A parazita-elem direktorként működik, ennek megfelelően kell behangolni a rendszert.

W8YIN adatai szerint nincs méretbeli különbség a sugárzó és a parazita-elem között, úgyhogy az utóbbi tekercseinek kisebb változtatgatásával állítjuk be a kívánt direktorhatást. A koaxiális tápkábelt induktív csatolással, egy csatoló tekercs beiktatásával csatlakoztatjuk.

A rendszer előzetes beállításához mindenképpen egy grid dip meter felhasználásával ellenőrizzük a rezonanciafrekvenciát. Ha a táplált antennaelem például 14,100kHz-en rezonál, a direktor rezonanciafrekvenciáját körülbelül 15,400kHz-re kell beállítanunk.

Az ilyen nagymértékben rövidített elemekkel már szó sem lehet róla, hogy a teljes hosszúságú, félhullámú dipólushoz képest valamilyen antenna nyereséget érhessünk el. Olyan szükségmegoldás ez az antenna, amely a gyakorlati rádióforgalomban jó hátrasugárzási csillapításánál fogva kedvezőbb az egyszerű normális dipólusnál.

A lehetőségeken belül többé-kevésbé széthúzhatjuk a tekercseket, úgyhogy hosszabb ágakat kapunk. Ezáltal megfelelő mértékben javulnák az antenna tulajdonságai.

 

 

 

A VK2AOU-féle miniatűr beam
Tartalom

Horgászbotokból kialakított és elforgatható, rövidített iránysugárzó a 10 m-es sávra