Menu

18.1.1. A táplált antennaelem

Az ebben az esetben alkalmazott gerjesztési mód a Yagi-rendszerekben általában nem található meg: itt ugyanis egy hangolt vezetéken keresztül kap táplálást az antenna. Működésének megértéséhez képzeljük el mindenekelőtt egy 20m-es kéthuzalos Lecher-vezeték áramviszonyait (18.1. ábra). Mint a berajzolt árameloszlási görbéken látjuk, a Lecher-vezeték rezonanciahossza 20m-en két szer λ/2, 15 m-en háromszor λ/2, 10 m-en pedig négyszer λ/2. A különböző hullámhosszakon egy univerzális hangolókészülékkel lehet kiegyenlíteni a kisebb mérethibákat.

Ha e vezeték felső végét derékszögben széthajlítjuk, a rezonanciahelyzet nem változik meg, de a széthajlított vezetékrész most már kisugározza a bevezetett nagyfrekvenciás energiát, vagyis átalakult sugárzóvá (18.2. ábra). A 18.1. és a 18.2. ábrán nem egészen pontos az árameloszlás ábrázolása, mert a hangoló készülékkel mindig pontosan rezonanciába lehet hozni az egész rendszert. Ily módon a tápvezeték talppontjában nincs mindig pontosan csomópontja az áramnak.

 

18.1. ábra. A 20m hosszú, kéthuzalos vezeték:

(a) kétszer λ/2 szerint gerjesztve (a hullámhossz körülbelül 20m);

(b) háromszor λ/2 szerint gerjesztve (a hullámhossz körülbelül 15m);

(c) négyszer λ/2 szerint gerjesztve (a hullámhossz körülbelül 10m)

Hogy jobb áttekintést adjunk a viszonyokról, ezt a körülményt nem vettük figyelembe. Mint a 18.2. ábrán jól megfigyelhetjük, a megrajzolt esetekben mindenhol elérhető a rezonancia, bár a széthajlított vezetékszakasz önmagában nincs rezonanciában az üzemi frekvencián. A sugárzó egy része mintegy ott rejtőzik a tápvezetékben. Ezzel kapcsolatban számítanunk kell a sugárzási teljesítményben bizonyos veszteségre, különösen ha a széthajlított, sugárzó szakasz sokkal rövidebb λ/2-nél.

A gyakorlatban úgy méretezzük a táplált antennaelemet, hogy 2" 3,65 és 2" 3,85 között legyen a hossza, és ezzel a félhullámú rezonancia közelébe kerülünk a 15 m-es sávban. A hangolt tápvezeték hosszára ekkor még éppen16,5 m jut, és a pontos rezonanciát az energiavezeték talppontjában elhelyezett hangoló készülékkel állítjuk be.

A tápvezetéknek minél kisebb veszteségűnek kell lennie, hullámellenállása 300 és 600Ω között lehet. Célszerű ezért kéthuzalos, légszigetelésű vezetéket ( létrát") venni. Ultrarövidhullámú szalagvezeték is megfelel, de nagyobb veszteséget okoz. Ez esetben a rövidülési tényezőt is figyelembe kell venni (ez körülbelül 0,80, úgyhogy a vezeték hossza kereken 13,50m lesz). A forgatható antenna és a rögzített kéthuzalos tápvezeték között hajlékony kapcsolatra van szükség, ezért egy rövid, 300Ω hullámellenállású szalagvezetéket iktatunk be. A rövidülési tényező eltérését és ezzel kapcsolatban az elektromos vezetékhossz megváltozását a hangoló készülékkel többnyire ki lehet egyenlíteni.

18.2. ábra. A 20 m-es Lecher-vezeték átalakítása a végeknek 3,50 m hossz mentén való széthajlításával:

(a) gerjesztés 20 m hullámhosszon (14 MHz frekvencián);

(b) gerjesztés I5 m hullámhosszon (21 MHz-en);

(c) gerjesztés 10 m hullámhosszon (28 MHz-en)

Jobban függetleníthetjük magunkat a hangolt tápvezeték hosszától, ha az energiavezeték talppontját a 18.3. ábra szerint egy szimmetrikus Collins-szűrőn keresztül kötjük össze a végfokozat tankkörével. Az ilyen aluláteresztő szűrő azonkívül hogy lehetővé teszi az egész rendszer egyszerű és pontos behangolását, egyúttal elfojtja a félhullámokat. Ennek az utóbbi hatásnak különösen a többsávú antennákban van nagy jelentősége, mert az ilyen antennák a félhullámokra is rezonálnak.

18.3. ábra. A G4ZU szerinti elforgatható, irányhatású antenna táplált elemének kialakítása

A 18.3. ábrán egy G4ZU-féle háromsávos beam táplált antennaelemét, mechanikai szerelését és tápvezetékét rajzoltuk meg. Sugárzó szakasza a 15m-es sávban valamivel hosszabb a hullámhossz felénél, a 10m-es sávban megegyezik egy rövidített egészhullámú dipólus hosszával, a 20m-es sávban pedig rövidített félhullámú elem módjára működik. Talpponti impedanciája az XX pontokban ezért nagymértékben függ az üzemmódtól, és jelentős a meddőösszetevője. Ezért hangolt tápvezetéket kell itt alkalmazni.

 

 

 

G4ZU háromsávos, elforgatható iránysugárzója
Tartalom
A többsávos parazita-antennaelem