Menu

18.1.4. Biztonságosan megépíthető háromsávos beam

 

A 18.8. ábrán egy kipróbált G4ZU-féle beam vázlatos felépítését és méreteit látjuk. Egy gyári készítésű, bevált antenna méreteiről van itt szó.

Mechanikai okokból egy vastagabb és egy vékonyabb csőre oszlik fel a dipólus két fele. A könnyű fém csövek méreteit itt úgy állapítjuk meg, hogy teleszkópszerűen be lehessen tolni a vékonyabb külső csövet a vastagabb belső csőbe.

 

18.8. ábra. Egy kipróbált, háromsávos G 4 ZU-beam méretei

 

Ezáltal nem csak a súly, hanem a szélellenállás is csökken, és javul a mechanikai stabilitás. Hogy milyen mélyen kell egymásba tolni a csöveket, ez minden egyes elemre vonatkozólag a teljes hosszkiterjedéstől függ.

 

A szükséges csőméretek a következők:

A1, A2 =18 mm átmérőjű és 1mm falvastagságú, egyenként 125cm hosszú dúr alumínium cső;

B1, B2 = 22 mm átmérőjű és 2mm falvastagságú, egyenként 125cm hosszú dúr alumínium cső;

C1, C2 =18 mm átmérőjű és 1mm falvastagságú, egyenként 175cm hosszú dúralumínium cső;

D1, D2 = 22 mm átmérőjű és 2mm falvastagságú, egyenként 200cm hosszú dúralumínium cső;

E1, E2 =18 mm átmérőjű és 1mm falvastagságú, egyenként 185cm hosszú dúralumínium cső;

F1, F2 = 22 mm átmérőjű és 2mm falvastagságú, egyenként 200cm hosszú dúralumínium cső;

G1, G2 = 30mm átmérőjű és 2mm falvastagságú, egyenként 368cm hosszúságú dúralumínium cső.

 

Mindhárom elem középen meg van szakítva; a reflektor és a direktor fémesen csatlakozik a tartócsövekhez. A táplált antennaelem és a tartócső között, mint a 18.9. ábrán látjuk, szigetelésre van szükség.

 

18.9. ábra. Táplált antennaelem és tápvezetéke

 

Az elemek mechanikai tartójaként egy-egy U szelvényű, 70cm hosszú könnyűfém idom szolgál, ezekhez kell hozzáerősíteni megfelelő támszigetelők közbeiktatásával az antennaelemeket (18.9. és 18.10. ábra). Az antennatartó két párhuzamos dúralumínium cső, hosszuk egyenként 368 cm.

 

18.10. ábra. A parazita-antennaelemek szerkezeti felépítése és hangolása:

(a) szerkezeti részletek a reflektorhoz és a direktorhoz;

(b) a boom és hangolócsonkok

 

A rendszer súlypontja körülbelül 170 cm-re van a tartóerő ― a boom ― direktoroldali végétől, itt kell hozzáerősíteni a függőleges tartóoszlophoz. A párhuzamos tartócsövekre szerelt két rövidzár zárt induktív csonkká alakítja át a külső szakaszokat. A szalagvezetékből kialakított, nyitott negyedhullámú vezetékdarabok a 18.10.(b) ábra szerint be vannak tolva a tartócső belsejébe. Minden további szerkezeti részlet a 18.9. és a 18.10. ábrán jól kivehető.

A rendszer beállításához feltétlen szükséges egy grid-dip meter. A párhuzamos csövekből álló tartó elkészítése után a 18.10.(b) ábra szerint betoljuk a két nyitott szalagvezetékes csonkot a tartócsőbe. A kiálló vezetékvégekhez csatoljuk a grid-dip meter tekercsét, és megállapítjuk a nyitott csonk rezonanciafrekvenciáját. E frekvencia előírt értéke a direktoroldali csonkon pontosan 28MHz, a reflektoroldalin pedig 21MHz. Miután a szalagvezetékes csonkok megfelelő hosszabbításával vagy rövidítésével már megkaptuk ezt a rezonanciaállapotot, a csövek belsejében kis faékekkel rögzítjük a vezetékvégeket; majd kittezéssel vízmentesen lezárjuk a csöveket. Csak ha mindez megvan, csavarozhatjuk az antennaelemeket az antennatartóhoz. A korrózióállóság szempontjainak megfelelően csak kadmiumozott vagy horganyozott, esetleg más megfelelő felületi védelemmel ellátott anyákat és csavarokat használjunk fel erre a célra.

A támszigetelők esetleges mechanikai feszültségeinek kiegyenlítése végett ajánlatos kis bőrkarikát tenni alájuk a rögzítési helyeken. A nyitott szalagvezetékes csonkok kinyúló végét fémesen összekötjük a direktorral, illetve a reflektorral. Most körülbelül 2 m-rel felemeljük a talaj fölé az egész rendszert, hogy további beállításokat végezhessünk el rajta. A grid-dippert a tartócsövekből kialakított, zárt csonkhoz csatoljuk. A csövek mentén eltolható rövidzárak megfelelő beállításával el kell érni, hogy a direktoroldalon 20,55MHz, a zárt reflektorcsonkon pedig 13,95MHz legyen.

 

18.11. ábra. Hangolókészülék a G4ZU-beamhez:

L1 és L,=négy-négy menet t 5 mm-es rézhuzalból; L,=három menet 1,5mm-es rézhuzalból. Á tekercsek tekercstest nélkül készülnek, átmérőjük 40mm

 

Ezzel befejeztük a durvabeállítást, és most már a végleges helyén állíthatjuk fel az antennát. Itt még egy utolsó finombeállításra van szükség, de most már csak kismértékben változtatgatjuk az eltolható rövidzárak révén a zárt csonkokat. E fáradozások eredményét egy távolabb felállított térerősségmérő mutatójának kitérése alapján mérhetjük meg.

A sugárzóelem nem tesz szükségessé semmilyen behangolást, mert önmagában nem rezonál, csak a hangolt tápvezetékkel együtt jön rezonanciába. A tápvezetéket egy 450 Ω hullámellenállású és 11,60...12 m hosszú "létra" képviseli. A hangoláshoz egy bevált, kis ellenállású és aszimmetrikus adókimenetnek (koaxiális kimenetnek) megfelelően méretezett megoldást a 18.11. ábrán látunk.

 

 

 

A G4ZU-beam teljes elrendezése
Tartalom
Az átalakított G4ZU-beam