Menu

18.1.5. Az átalakított G4ZU-beam

 

Mint a 18.4. ábrán már megfigyelhettük, a G4ZU-beam reflektorának és direktorának zárt vezetékcsonkja az elektromos hatékonyság rontása nélkül egy tekerccsel is helyettesíthető. Ekkor megtakaríthatjuk a párhuzamos csöveket, és egy faállványra szerelhetjük az elemeket (például a 16.15. ábra szerint). A tekercs mindenesetre nagyobb veszteségeket okoz, mint a vastag csőből elkészített csonk. Az állandó időjárási hatások következtében instabilak a tekercs mechanikai és elektromos tulajdonságai, ami további bizonytalansági tényezőket okoz, és egyértelműen a zárt csonk alkalmazása mellett szól.

 

18.12. ábra. Az átalakított G 4 ZU-beam

 

Ennek ellenére egyes esetekben előnyösebb lehet a 18.12. ábra szerint elkészíteni a G4ZU-beam tekercsét.

Az érdekesség ebben az esetben a két nyitott csonk, amelyet koaxiális kábelből alakítunk ki, majd betolunk az antennaelemek nyitott csövébe. A koaxiális kábelből kialakított csonkok azonban nem jellemzők erre a változatra, hiszen az egyébként szokásos szalagvezetékes csonkok helyén minden G4ZU-beamben felhasználhatók (a rövidülési tényező figyelembevételével! ). Ha nem akarjuk betolni a koaxiális csonkokat az antennaelemek csövébe, megfelelő bilincsekkel a fa tartószerkezethez kell erősítenünk őket.

 

18.13. ábra. Szerkezeti megoldás a 18.12. ábra szerínti G4ZU-beam antennaelemeinek rögzítésére

 

Magukat az antennaelemeket a 18.13. ábra szerint keményfa kereszttartó közvetítésével lehet hozzáerősíteni a fa tartószerkezethez. Megfelelő támszigetelők hiányában egyszerű tartóbakokat készíthetünk a 17.4. ábra szerint. A 18.14. ábrán egy gyakorlati megoldást ismertetünk a reflektor és a direktor középső részének kialakítására. A tekercs polisztirol szigetelőteste egyúttal mechanikai kapcsolatot létesít az antennaelemek két fele között. Polisztirol helyett bármilyen más, jó minőségű műanyag is felhasználható, ha nem vesz fel nedvességet (például polietilén, poliakril stb.)

 

18.14. ábra. A reflektor és a direktor középső részének kialakítása

 

A novotext, ez a szövetbetétes műanyag volna mechanikailag a legstabilabb megoldás, a veszteségek szempontjából azonban általában nem kielégítő, hiszen a tekercsben nagy jósági tényezőre van szükség.

A 18.15. ábrán látható, különösen karcsú és könnyű G4ZU-beam konstrukciója a 18.12. ábrát követi. Súlya csak 15 kg, megépítője DM2AKN. A két tartócső közötti távolság 175cm.

 

18.15. ábra. A G4ZU-beam könnyű változata DM2AKN szerint

 

Ezek a csövek ezért itt nem mint zárt csonkok működnek, hanem egyszerűen csak a mechanikai stabilizálást szolgálják. Számos feszítőelem javítja a szilárdsági viszonyokat. Az antennaelemeket a VEB Antennenwerk (Bad Blankenburg) sajtolt rögzítőelemeivel lehet szigetelten hozzáerősíteni a tartócsövekhez. (Ebben a kivitelezésben már nem kaphatók az elemek.) A koaxiális kábelből kialakított csonkok jól felismerhetők ; az antennaelemek mentén vezetjük végig őket az egyik tartó csőig.

 

 

 

Biztonságosan megépíthető háromsávos beam
Tartalom
A háromsávos VK2AOU-beam