Menu

18.10.1. A háromsávos quad elektromos koncepciója

 

Az antenna két egyforma, 4,27m oldalhosszúságú huzalnégyzetet tartalmaz. Vázlatos rajzát a 18.42. ábrán látjuk. A szélellenállás ebben a meg oldásban feleakkora, mint az egymásba skatulyázott elemeket tartalmazó, teljes méretű háromsávos quadantennán. A többsávossági elv alapján kisebb vagy nagyobb hosszúságú oldalakat is alkalmazhatunk, és ennek megfelelően csökken vagy nő a hatásfok. Bebizonyosodott, hogy a teljesítő képesség és a ráfordítások tekintetében 4,27 m-es oldalhosszal nagyon jól megközelítjük az optimumot.

A táplált egyhurkos elem három sávfrekvenciára rezonál: például 14,15, 21,3 és 28,6 MHz-re. A reflektor rezonanciafrekvenciáit megfelelően kisebbre, nevezetesen 13,43, 20,20 és 27,30 MHz-re kell vennünk.

 

 

 

 

18.41. ábra. A háromsávos quadelem vázlatos felépítése VK2AOU szerint:

(a) a 18.40. (a) ábra szerinti elrendezés;

(h) f2, és f3 szimmetrikus beiktatása a táppontba;

(c) f2 és f3 páros elrendezése abban az esetben, amikor a négyzetes hurok teljes hossza nagyobb a legkisebb üzemi hullámhossz 1,5-szeresénél

 18.42. ábra. VK2AOU háromsávos quadantennájának vázlatos felépítése

 

 

 

Az ilyen háromsávos quadelemekre általában a következő szabályok érvényesek:

    A munkafrekvenciák az 1,6:1 és 3:1 közötti tartományban oszolhatnak meg.

    A kijelölt munkafrekvenciák között nincsen szükség harmonikus összefüggésre.

    Munkafrekvenciáinak félhullámaira nem reagál az antenna (kivéve azt az esetet, amikor a felharmonikus frekvenciája gyakorlatilag meg egyezik az egyik munkafrekvenciával).

    Az antennaelemek a teljes hossz mentén sugároznak minden munkafrekvencián.

    A quadrendszerekben antennaelemenként elegendő egyetlen pár hangolt párhuzamos rezgőkör [18.41.(b) ábra], ha a quadelem teljes hossza nem haladja meg a legkisebb üzemi hullámhossz 1,5-szeresét. Ha nagyobb ez a hossz, elemenként két pár hangolt rezgőkörre van szükség [18.41.(c) ábra]. Ezáltal elkerüljük a legnagyobb frekvenciájú sávban egyébként várható hangolási nehézségeket.

Az itt ismertetett esetben – minthogy az antennaelem teljes hossza a 10 m-es sávban nagyobb

a hullámhossz 1,5-szeresénél (17,08 m) –, elemenként két pár hangolt párhuzamos rezgőkört alkalmazunk.

A rezgőköri kapacitásokat légtrimmerekkel vagy kerámia fazéktrimmerekkel valósíthatjuk meg. Legalább ilyen jók a nyitott koaxiális kábel darabokból alkotott kapacitások is. Tudjuk ugyanis, hogy minden koaxiális kábelnek van bizonyos kapacitása a belső vezető és a külső vezető között, és hogy ezt a kapacitást pF/m-ben szokás megadni. A kereskedelmi forgalomban kapható, polietilén dielektrikumú, 60Ω hullámellenállású (például 60-7-2 típusú) kábelek kapacitása 85pF/m. Ennek alapján már könnyen kiszámíthatjuk, hogy az előre megadott kapacitás megvalósításához milyen hosszú nyitott kábeldarabokra van szükségünk. Minden szokásos típusú koaxiális kábel megfelel erre a célra, bármekkora legyen is a hullámellenállása; a fontos csak az, hogy tudjuk, mekkora az 1m-nyi hosszra eső kapacitása.

A rezgőköri induktivitásokat úgy készítjük el, hogy lehetőleg minél vastagabb (legalább 2mm átmérőjű) huzalból hajtűhurkokat állítunk elő, a vezetők közötti távolságot mintegy 60mm-re vesszük (nem kényes adat). A táplált antennaelem huzalának teljes hossza és a négy hajtűhurok huzalának hossza együttesen nagyjából kiadja a legkisebb munkafrekvenciának megfelelő hullámhosszt.

 

 

A háromsávos, egyszerű hurokkal ellátott quad
Tartalom

VK2AOU konstrukciós megoldása