Menu

18.10.2. VK2AOU konstrukciós megoldása

 

A két quadelem vízszintes irányú A tartócsövének hossza2,60 m, aminek következtében a reflektor távolsága körülbelül 2,45 m. A 20m-es sávban ez 0,115λ, a 15 m-es sávban 0,173λ, a 10m-es sávban pedig 0,232λ reflektortávolságnak felel meg.

Az A tartócső stabil kemény alumíniumból készült, átmérője körülbelül 50mm, falvastagsága legalább 3mm. Az elemek kereszt alakú kifeszítő szerkezete a szokásos bambuszrúd vagy üvegszál betétes rúd helyett szintén kemény alumínium csőből készül. A B, C és D alkatrészekből összeállított szerkezetet kereszt alakban a tartóhoz erősítjük. A B alkatrészek egyenként 3,66mm hosszú, 7/8 hüvelyk (kb. 22,2 mm) átmérőjű, 1/16 hüvelyk (kb. 1,6 mm) falvastagságú, kemény alumínium anyagú csövek. Négy nyitott végükbe körülbelül 200mm mélyen teleszkópszerűen betolunk és rögzítünk egy-egy 1,22m hosszú és 3/4 hüvelyk (19mm) átmérőjű könnyűfém csövet (C alkatrész). Az antennaelemek huzalának szigetelői 250mm hosszú és 3/4 hüvelyk (19mm) átmérőjű PVC-csövek (D alkatrészek). Ez utóbbiakat úgy erősítjük hozzá a C könnyűfém csövek végéhez, hogy felmelegítjük, és ezáltal annyira kitágítjuk őket, hogy körülbelül 100mm hossz mentén szorosan ráhúzhatók legyenek a C csövekre. A PVC-csövek szabad végét ugyancsak meleg állapotban laposra összenyomjuk, és egy lyukat fúrunk bele, hogy hozzáerősíthessük a huzalt. A feszítő szerkezet teljes hossza tehát a szigetelők között 6,15m, ebből pedig számítással egy-egy elemre körülbelül 4,30m oldalhosszt kapunk.

A feszítő szerkezeteket megfelelő U-csapokkal kereszt alakban rögzítjük az egymással szemben levő 90°-os szögekben. Merőleges helyzetük biztosítására megfelelő kitámasztásukról is gondoskodunk. Magától értetődik, hogy az éppen beszerezhető anyagoknak megfelelően módosíthatjuk is az antennarendszer felépítését.

A párhuzamos rezgőköröket közvetlenül behelyezzük az antennaelem felső és alsó sarkába. Ezért a huzalt, ezeken a helyeken egy-egy műanyag csíkkal elektromosan megszakítjuk (18.43. ábra; az a csík méretei: 75x13x6mm). Ezekhez az a szigetelőkhöz erősítjük a rezgőköröket – amelyek mindegyike a hajtű alakú c hurokból és a koaxiális kábelből kialakított d kondenzátorból tevődik össze –, és mindjárt össze is kötjük őket az antennahuzalokkal.

 

 

18.43. ábra. A párhuzamos rezgőkörök és a táppont mechanikai felépítése (nem méretarányosan)

 

A hajtű alakú c hurkokat vastag (legalább 2mm átmérőjű) lakkozott rézhuzalból készítjük el, és megfelelő műanyag tartók útján mechanikailag stabilan hozzáerősítjük a vízszintes kifeszítő karokhoz. A kapacitásnak használt koaxiális kábeleket megfelelő rögzítőszalagokkal közvetlenül hozzákötjük a kifeszítő karokhoz. Ügyeljünk arra, hogy a kábeldarabok külső vezetője (az árnyékolás) a kisebb nagyfrekvenciás feszültségű pontokhoz csatlakozzék. Ezek mindig azok a csatlakozási pontok, amelyek a legközelebb vannak a függőleges kifeszítő karokhoz. A kábelek végén körül belül 2cm hossz mentén eltávolítjuk a külső vezetőt, nehogy érintkezhessen a belső vezetővel. Behangolás után valamilyen megfelelő szigetelő ragasztóval védjük meg a kábelvégeket a nedvesség behatolása ellen. A párhuzamos rezgőkörök mechanikai méretezési adatait a 18.4. táblázatban találjuk meg.

A hajtű alakú hurkokban a vezetők közötti távolság 60mm. Az összekötő huzalok hossza nincsen benne a közölt értékekben.

 

18.4. táblázat. Méretezési adatok a párhuzamos rezgőkörökhöz

Huzalhossz a hurokhoz

A megfelelő hurokhossz

Szükséges kapcitás

A 85 pF/m kapacitású kábel hossza

m

m

pF

m

L1=1,75

L2=1,32

L3=1,45

L4=1,07

0,84

0,62

0,66

0,50

C1=56

C2=26

C3=53

C4=23

0,66

0,31

0,63

0,27

A vezetők közötti távolság (hajtűhurok) 60mm. Az összekötő huzalok hosszát nem vettük be a fenti értékekbe.

A szimmetria érdekében egy baluntekercset teszünk be a táppontba. Ezzel elérjük, hogy egy tetszés szerinti hosszúságú, 50...75Ω hullámellen állású koaxiális kábel útján szimmetrikusan gerjeszthetjük a sugárzót. Ezt a baluntekercset a körülbelül 13mm átmérőjű és 75mm hosszú ferritrúdra helyezzük. 1,6mm átmérőjű lakkozott réz huzalból, bifiláris tekercseléssel kilenc primer és kilenc szekunder menetet tartalmazzon a tekercs. Az időjárási viszontagságok elleni védelemül műanyag házba tesszük, és a tápvezeték bekötéséhez egy átvezetőhüvelyt képezünk ki rajta.

 

 

 

A háromsávos quad elektromos koncepciója
Tartalom

A háromsávos quad antenna behangolása