Menu

18.10. A háromsávos, egyszerű hurokkal ellátott quad

 

A VK2AOU által kifejlesztett, kipróbált és pontosan ismertetett, teljes értékű háromsávos cubical quad elektromos és mechanikai szempontból is aligha hagy még valami kívánnivalót. Ebben a háromsávos konstrukcióban is VK2AOU az ismert háromsávos Yagi-antennájánál már bevált soksávos rezgőkörök elvéből indul ki (lásd a 18.2. alfejezetet). Ezáltal egyetlen táplált hurokkal és egy reflektorhurokkal mind a három (10m-es, 15m-es és 20m-es) sávban megkapjuk a rezonanciát.

A 18.40. ábrán vázlatosan két változatban rajzoltuk meg a háromsávos rezgőköröket. Ha külön külön vizsgáljuk az egyes rezgőköröket, azt látjuk, hogy a rezonanciák közül egy sincs a kívánt frekvencián, pedig a teljes hálózat együttesen mind a három üzemi frekvencián rezonál. Ha a 18.40.(a) ábra szerinti kapcsolásban az f1 soros rezgőkört egy antennaelemmel helyettesítjük, nem változik meg a hangolt háromsávos kapcsolás jelleggörbéje. Ha ez az antennaelem egy quadhurok, a 18.41.(a) ábra szerinti elrendezést kapjuk, és a quadelem most a megosztott L induktivitású és C kapacitású f1 soros rezgőkör.

 

18.40. ábra. A háromsávos rezgőkör elve két változatban:

(a) egy soros (f1) rezgőkörrel és két párhuzamos (f2 és f3) rezgőkörrel; (b) két soros (f1 és f2) rezgőkörrel és egy párhuzamos (f3) rezgőkörrel

 

A mechanikai és elektromos szimmetria megvalósítására az f2 és az f3 rezgőkört a 18.41.(b) ábra szerint a táppont két oldalán helyezzük el. A két síkban párosával el rendezett rezgőköröket tartalmazó kapcsolást [18.41.(c) ábra] akkor alkalmazzuk, amikor a quadhurok teljes hossza nagyobb a legkisebb üzemi hullámhossz 1,5-szeresénél.

 

 

A háromsávos CQ-PA-quad
Tartalom

A háromsávos quad elektromos koncepciója