Menu

18.2.1. Az egyes részek méretezése

 

A 18.17. ábrán megrajzolt áramköri elemek adatai a következők:

 

Direktor

L1 tekercs                ― 4 menet; a tekercs hossza 4,5cm, átmérője 4cm.

L2 tekercs                ― 6 menet; a tekercs hossza 7cm, átmérője 4cm.

C1 kondenzátor        ― a középérték kb. 65pF.

C2 kondenzátor       ― a középérték kb. 100pF.

 

A táplált antennaelem

L3 tekercs                ― 5 menet; a tekercs hossza 5cm, átmérője 4cm.

L4 tekercs                ― 7 menet ; a tekercs hossza 4,5cm, átmérője 4cm.

LK1 tekercs             ― 2 menet ; tekercstest nélkül az L3 tekercsen (csatoló tekercs a 10 m-es sávban 60 Ω hullámellenállású, tetszés szerinti hosszúságú koaxiális tápkábelekhez).

LK2 tekercs             ― 3 menet; tekercstest nélkül az L4 tekercsen (csatoló tekercs a 15 és a 20m-es sávban 60Ω-os, tetszés szerinti hosszúságú koaxiális tápkábelekhez).

C3 kondenzátor        ― középértékben kb. 62 pF. C4 kondenzátor - középértékben kb. 85pF.

 

Reflektor

L5 tekercs                ― 6 menet; a tekercs hossza 4,7cm, átmérője 4cm.

L6 tekercs                ― 8 menet; a tekercs hossza 6cm, átmérője 4cm.

C5 kondenzátor        ― középértékben kb. 60pF.

C6 kondenzátor        ― középértékben kb. 70pF.

 

A kivezetések hossza mindegyik tekercsen 5cm, a kondenzátorokon 10cm.

Az LK1, LK2 csatoló tekercsek méretei csak irány értékek, ha a tápvezeték 60...70Ω hullámellen állású koaxiális kábel. Az ennél nagyobb hullám ellenállású energiavezetékekhez megfelelően meg növelt menetszámú LK1, LK2 tekercsek szükségesek.

Mindegyik antennaelemhez úgy kell elhelyezni a tekercseket, hogy minél kevésbé befolyásolhassák egymást. Ezért a két tekercs tengelye, mint ahogyan a 18.17. ábrán is látjuk, derékszöget zár be egymással. VK2AOU 4 mm átmérőjű huzalból tekercstest nélküli stabil tekercseket készített. A teljes antenna mechanikai felépítésére értelemszerűen alkalmazhatjuk a VK2AOU-féle miniatűr beamről elmondottakat (a 17.1. alfejezetben). A minta antennában 2l mm átmérőjű dúralumínium csőből készültek az antennaelemek, a gyakorlatban azonban csak az a fontos, hogy a mechanikai követelmények szempontjából megfelelő átmérőjű és fajtájú csöveket válasszunk.

 

 

 

A háromsávos VK2AOU-beam
Tartalom
A hangolás