Menu

18.3.4. A hangolás

 

Az antenna optimális behangolásához egy grid-dip meter és egy egyszerű térerősségmérő szükséges. A talaj fölött körülbelül 2m magasan szerelhetjük fel az antennát, és először csak ideiglenesen hangoljuk 20m-re. Utána egy szigetelt csavarhúzóra tekercseljük fel a 10m-es kifeszítőhuzalok kiálló végét (a kézkapacitás kiküszöbölésével), hogy megállapíthassuk, hol kell levágnunk. A talajközeli behangolás és a végleges behangolás közötti eltérés megszüntetésére még 3cm-t ráhagyunk mindkét végén. Ezután fokozatosan levágunk kis darabokat a 15m-en kissé hosszúra méretezett antennaelem két végéből, amíg kellőképpen meg nem közelítettük a kívánt rezonanciát. Ez a hossz éppen megfelelő lesz majd, amikor véglegesen az árbocra szereltük az antennát. Lehetőleg már csak a végleges felszerelés után állítsuk be a forgókondenzátorokat a 20 m-nek megfelelő értékre. Ehhez nagyon pontosan kell figyelnünk a térerősségmérőt, mert igen éles a rezonancia. Ajánlatos először a reflektort, majd a direktort a hátrasugárzási minimumra beállítani, mert ez a minimum élesebben és egyértelműbben jelentkezik, mint az előresugárzási maximum.

A beállítandó rezonanciafrekvenciákat a 18.1. táblázatban adjuk meg.

 

18.1. táblázat. A DL1FK-féle háromsávos beam rezonanciafrekvenciái a grid-dip mérővel végzett hangoláshoz

 

Üzemi frekvencia

A reflektor frekvenciája

A direktor frekvenciája

28 400 kHz

21 250 kHz

14 250 kHz

27 600 kHz

20 800 kHz

13 950 kHz

29 400 kHz

21 700 kHz

14 550 kHz

 

A 20 m-es rezonancia beállításakor ügyeljünk arra is, hogy a sugárzó tápponti ellenállása nagymértékben változik, és nagyon kicsi az értéke, amikor a direktor a sugárzótól számított legkisebb távolságban rezonanciát ér el. Ha tehát nyitott vezetéket használunk, egyidejűleg utána is kell hangolnunk az adó kimenetén.

A DL1FK-antenna elemeihez alkalmazott hangolótagok és a lineáris hullámesés elvét sok más alkalmazási területre is kiterjeszthetjük.

 

 

 

A parazita-elemek
Tartalom

A háromsávos W3DZZ-beam