Menu

18.5.2. Beskatulyázott kétsávos Yagi-antenna 20 és 15 m-re

 

Ennek a W8FYR szerinti antennának a 18.27. ábrán közölt vázlatos rajzán nem fedezhetünk fel semmi különlegességet; egyszerqen csak arról van itt szó, hogy két normálisan méretezett háromelemes Yagi-antennát gamma-illesztések útján egy mástól különválasztva táplálunk, és közös tartóra szerelünk.

 

18.27. ábra. Kétsávos beam a 20 és 15 m-es sávra

 

Ilyen antennát annak érdemes választania, aki el akarja kerülni a többsávos iránysugárzók szerelési nehézségeit, és akinek megvan hozzá az elegendQ helye és a szükséges anyaga.

A KH6CR-beamhez viszonyítva kissé hosszabb antennaelemek arról tanúskodnak, hogy ennek az antennának a rezonanciafrekvenciái közelebb vannak a sáv kezdeti kisebb frekvenciáihoz (a távíró részben). A gamma-illesztéseket a 6.3. alfejezet szerint kell méretezni. Két különválasztott koaxiális tápkábelre van szükség. A második tápkábelt úgy takaríthatjuk meg, hogy az antennatartóra egy koaxiális relét szerelünk, és ezzel átkapcsoljuk a sugárzót.

 

 

Kétsávos Yagi-antenna 20 és 15 m-re KH6OR szerint
Tartalom

Beskatulyázott kétsávos Yagi-antenna 15 és 10 m-re