Menu

18.7.2. Egyszerű kétsávos változatok

Kétsávos üzemre a legegyszerűbb változatok egy hangolt félhullámú dipólust tartalmaznak, amely a kisebb frekvenciájú sávban teljes hosszal működik. A félhullámú dipólushoz tartozó direktort a nagyobb frekvenciájú sávra kell méretezni, úgyhogy itt mint kételemes iránysugárzó működik az antenna. Egy ilyen kétsávos antenna vázlatos rajza a 18.31. ábrán látható, mechanikai felépítés szempontjából ugyanolyan, mint a Maria Maluca antenna. Az igényeknek megfelelően 20 és 15m-re, 15 és 10m-re vagy 20 és 10m-re építhető meg. Mindhárom változat az első helyen megnevezett sávban félhullámú dipólusként, a második helyen megnevezett sávban pedig kételemes iránysugárzóként működik. A szükséges méreteket a 18.31. ábra jelöléseivel a 18.2. táblázatban találjuk meg.

 

18.31. ábra. A két sávban használható 1-2-elemes antenna vázlatos felépítése (méretei a 18.2. táblázat szerint)

 

18.2. táblázat. A 18.31. és a 18.32. ábra szerinti egyszerű kétsávos antennák hosszméretei méterben

Amatőrsávok

20+15 m

15+ 10 m

20+ 10 m

L1 hossz (sugárzó)

L2 hossz (direktor)

L3 hossz (reflektor)

S1 távolság

S2 távolság

10,19

6,40

10,77

1,70

3,05

6,83

4,57

7,25

1,27

1,70

10,19

4,57

10,77

1,27

3,05

 

18.32. ábra. A két sávban használható kételemes, irányhatású antenna vázlatos felépítése

Ezek a legegyszerűbb formák a 18.32. ábra szerint összesen három elem felhasználásával tovább is fejleszthetők. Mindegyik esetben két elem hatása érvényesül, nevezetesen a kisebb frekvenciájú sávban táplált félhullámú dipólusból és reflektorból, a nagyobb frekvenciájú amatőrsávban pedig sugárzóból és direktorból áll a rendszer. E méreteket is megkapjuk a 18.2. táblázatban, a 18.31. ábrához képest csak az L3 és S2 méretekkel egészülnek ki az eddigi jelölések. Ezért a 18.31. ábra szerint már elkészített antennát a meglevő méretek megtartásával lehet az S3 távolságban elhelyezendő L3 hozzáadásával a 18.32. ábrának megfelelően továbbfejleszteni.

Mindkét antennát 300Ω-os hangolt tápvezeték gerjeszti, de a táplált elem rezonanciáját egy meg felelő antennacsatolóval kell beállítani (lásd a 8.2. alfejezetet). Ebből az következik, hogy a harmadik sávban is lehetséges segédüzem, ha megfelelően behangoljuk az antennacsatolót. Ezzel kapcsolatban megfordulhat a fősugárzás iránya, és bizonyos körülmények között kétirányúvá válhat az antenna.

A háromsávos Maria Maluca antenna
Tartalom

A háromsávos cubical quad antenna