Menu

18.8. A háromsávos cubical quad antenna

 

A cubical quad keretszerű konstrukciója (lásd a 16.1. alfejezetben) különösen alkalmas a többsávos beskatulyázott antenna kialakítására, hiszen a nagyobb frekvenciájú sávokhoz tartozó elemeket szervesen a keret belsejében lehet felszerelni. A 20m-es sávban a quad oldalának hossza minden esetre már meghaladja az 5 m-t is, és kevés amatőr képes megbirkózni ilyen nagy méretekkel. Ennek ellenére sok példát ismerünk a háromsávos quad olyan változataira, amelyek egészen könnyű szerkezetük ellenére erős viharoknak is ellenálltak már. A bambusznád alkalmazásával megépített háromsávos quad súlya körülbelül 20kg lehet. Ha viszont a bambusz helyett üvegszálerősítésű poliészter rudakat (horgászbotokat) tudunk beszerezni, a szélellenállást és a teljes súlyt egyaránt lecsökkenthetjük.

 

18.33. ábra. Háromsávos cubical quad

 

A következőkben ismertetendő háromsávos quadantennák a 20 m-es sáv elhagyásával kétsávos változatban, csupán 15 és 10m-re is megépíthetők.

A quad megépítése során a legnagyobb nehézségeket a könnyű, de ennek ellenére ellenállóképes tartóállvány konstrukciója okozza. Legelőször W4NNQ dolgozott ki egy küllős középső részt, amelyet mechanikai és elektromos vonatkozásokban egyaránt különösen kedvező megoldásnak tekint hetünk.

A 18.33. ábrán vázlatosan rajzoltuk meg a háromsávos quadantennát. Mint látjuk, a konstrukció szíve a középső cső, ehhez küllőszerűen nyolc nyúlvány van hozzáhegesztve, és az utóbbiak tartják a bambuszrudakat. A nyolc nyúlvány mind egyike egy-egy 50cm hosszú, 40x40x5mm keresztmetszeti méretű szögvas. A középső cső hossza 40...60cm, belső átmérője a tartó árbocként szolgáló cső külső átmérőjével egyenlő. Arra vonatkozólag, hogy a küllőket milyen szögben kell hozzáhegeszteni a középső csőhöz, aligha adhatunk általános irányelveket, mert ez a szög attól függ, hogy milyen távolságban akarjuk fel szerelni a reflektort. Mechanikai okokból nem szabad ugyanabban a vízszintes síkban rögzíteni az egyes gyámokat, hanem bizonyos távolságot kell tartani a négy felső és a négy alsó között.

 

18.34. ábra. A háromsávos cubical quad középső része:

(a) oldalnézet;(b)felülnézet

 

A W4NNQ szerinti középső rész szerkezeti kialakítása a 18.34.(a) ábrán látható. A szögvasakat úgy kell az egyik végükön megmunkálni, hogy jól felfeküdjenek a középső csövön, és stabilan lehessen hozzáhegeszteni őket. A középső csővel bezárt szög ebben az esetben 55°. A gyámokat úgy osztjuk szét páranként a cső körül, hogy a 18.34.(b) ábra szerinti felülnézetben 110°-os és 70°-os szögeket lássunk. A középső rész elkészítéséhez finommehanikai munkára van szükség. Ez a rész ugyanis a háromsávos quad legfontosabb, egyúttal a legnehezebb része is.

Mindegyik szögvashoz hozzáerősítünk egy legalább 4m hosszú, középértékben körülbelül 3cm vastag bambuszrudat. A bambusznád felületét ajánlatos durva csiszolópapírral érdessé tenni, majd alkidgyantával bekenni. E védőbevonat nélkül rövid idő alatt szétmállnék a bambusz. A csövek szétrepedésének megakadályozására fúrjunk minden kamrába egy-egy 3mm átmérőjű lyukat. Ehelyett azt is megtehetjük, hogy a bambuszrúd mindegyik kamráját lágy rézhuzallal néhány menetben szorosan körültekercseljük, majd egymáshoz forrasztjuk a meneteket.

A bambuszrudakat vagy két-két erős szalaggal, vagy kötözőzsineggel erősítjük hozzá a szögvasakhoz. Az utóbbi esetben hornyokat kell bereszelni a szögvasak élébe, hogy ne csúszhasson el rajta a kötözőzsineg. Ugyanakkor viszont a bambuszrudak végét ajánlatos körültekercselni valamilyen műanyag fóliával, nehogy bevágja a zsineg, amellyel rögzítjük. Minthogy a bambusz aránylag jól szigetel, a szigetelőszakasz pedig nagyon hosszú, az antennahuzalt minden aggodalom nélkül közvetlenül hozzáerősíthetjük a rudakhoz. A 20m-es sáv sugárzóját és reflektorát – vagyis a külső huzalokat – először körültekerjük mind egyik bambuszrúdon, majd kötözőzsineggel is rögzítjük. Ezáltal stabilabbá válik az egész szerkezet. A 15m-es és a 10m-es sáv elemeit elegendő egy szerűen csak egy puha kötözőzsineggel rögzíteni. Könnyű szigetelőket is használhatunk.

 

 

Egyszerű kétsávos változatok
Tartalom
Az antennaelemek