Menu

19.4.1.4. Tanácsok az egyszerű groundplane antennák méretezéséhez

 

Az egyszerű groundplane-antennák sugárzójának mechanikai hosszát és a negyedhullámú radiálok rezonanciahosszát a 19.1. táblázatban találjuk meg. E számadatokban figyelembe vettük a különböző átmérőjű antennaelemek karcsúságával kapcsolatos rövidülési tényezőt. Az amatőrsáv szélessége szerint közöljük a különböző frekvenciáknak megfelelő rezonanciahosszakat, hogy az Olvasó szabadon eldönthesse: a távírótartományra vagy hozzávetőlegesen a sávközépre akarja-e elvégezni a méretezést. A környezeti viszonyok is befolyásolhatják a rezonanciahosszak adatait!

A radiáloknak is pontosan ki kell elégíteniök a rezonancia feltételt. Ebben a vonatkozásban a radiálokra is éppen olyan nagy figyelmet kell fordítanunk, mint a groundplane függőleges részére.  A radiálok hossza minden esetben többé-kevésbé elméleti érték. Előfordulhat, hogy megegyezik a gyakorlatban szükséges hosszadattal, többnyire azonban korrekcióra szorul majd. A legtöbb esetben valamivel hosszabbnak bizonyul a megadott méret a szükséges értéknél. A radiálok sokszor a talaj közelében vagy földelt épületrészek közvetlen környezetében vannak, úgyhogy kisebb vagy nagyobb kapacitív hatások érvényesülnek rajtuk, aminek következtében eltolódik a kisebb frekvenciák irányában a rezonancia. Ezért a legtöbb esetben megfelelően rövidíteni kell a radiálokat.

DL6DO kimerítő adatokat tett közzé a groundplane hosszméretei utólagos helyesbítésének módszeréről. Ami a műszerezést illeti, egy antennaszkóp és egy grid-dip meter szükséges a korrekciók elvégzéséhez.

 

A hangolási folyamat

Minden radiált leválasztunk a középső rögzítési. pontról (bázisról); két, egymással szemben levő negyedhullámú radiált az antennascope közbeiktatásával félhullámú dipólusban fogunk össze. Minthogy a félhullámú dipólusok talpponti ellenállása nagyjából 73 Ω, az antennascope potenciométerét is 73Ω-ra kell beállítanunk. Ha az antennascope-ot grid-dip mérővel tápláljuk, többnyire megállapítjuk, hogy a rezonanciafrekvencia többé-kevésbé kívül esik az előírt frekvenciatartományon. Ilyenkor megfelelően korrigálnunk kell az éppen vizsgált két radiál hosszát. Ennek megtörténte után ugyanígy megvizsgáljuk és korrigáljuk a következő két radiált, de az előzőleg már beállított negyedhullámú szakaszokat nem kötjük vissza a bázisra. Amikor ily módon már mindegyik radiál pár behangolásával végeztünk, csak akkor álltjuk újra helyre a középső bekötéseket, és ezzel befejeztük a radiálok durvabeállítását.

A most következő finombeállításhoz mindig egy-egy radiált leválasztunk a bázisról, és az antennaszkóp közbeiktatásával kötjük vissza újra. A többi radiál közvetlen bekötését nem szakítjuk meg. A grid-dip meterrel újra meghatározzuk a rezonanciát, és addig hosszabbítjuk vagy rövidítjük a negyedhullámú huzaldarabot, amíg meg nem kapjuk az üzemi frekvenciát. Ezt a finombeállítást sorra elvégezzük mindegyik radiálon, és a már beállított elemeket mindig visszakötjük a bázisra. Minden egyes mérés során tehát csak az a radiál nincs közvetlenül összekötve a bázissal, amelyet éppen mérünk. Az antennaszkópon most már nem a 73Ω-os helyzetben, hanem 30 és 60Ω között kapjuk meg a pontos minimumot. A beállí­tások kifogástalan elvégzése után az egész radiálrendszer rezonanciában van, és most már a függőleges negyedhullámú sugárzót is ráhangolhatjuk az üzemi hullámhosszra. Ekkor is jó szolgálatot tesz az antennaszkóp és grid-dip mérő felhasználásával összeállított mérési elrendezés.

Az ismertetett beállítási eljárás kissé talán körülményesnek tűnik, de nagy biztonsággal megállapíthatjuk, hogy az ily módon behangolt groundplane örömöt fog szerezni megépítőjének.

 

 

19.1. táblázat. Méretezési adatok a normális groundplane antennákhoz

Az antenna elem átmérője

10 m-es sáv

15 m-es sáv

20 m-es sáv

40 m-es sáv

28,3

28,8

21,1

21,2

14,05

14,15

7,075

mm

MHz

MHz

MHz

MHz

2

6

10

20

40

259

258

258

257

255

254

253

253

252

250

347

346

345,5

345

344

346

345

344

343

342

522

521

520

519

517

518

517

516

515

513

1037

1036

1035

1032

1030

Hosszméretek cm-ben értendők

 


A többvezetős groundplane
Tartalom
A meghosszabbított groundplane