Menu

19.4.1.5. A meghosszabbított groundplane

 

Ha a groundplane függőleges sugárzóját hosszabbra vesszük a negyedhullámnál, a talpponti ellenállás is megnő ezzel. Úgy képzelhetjük ezt el, hogy a sugárzó meghosszabbításával eltoltuk az antenna talppontját a feszültségminimumból, és áttoltuk egy olyan tartományba, amelyben fokozatosan növekszik a feszültség. A növekvő feszültség és csökkenő áram növekvő ellenállást jelent.

A sugárzó hosszának megfelelő növelésével elérhetjük azt az állapotot, amelyben a bekötött koaxiális tápkábel hullámellenállása pontosan meg fog egyezni a sugárzó talpponti ellenállásával. Ekkor azonban már nem az előírt üzemi frekvencián rezonál az antenna; túlságosan hosszú lett ugyanis, és már induktív reaktanciát is tartalmaz. Hogy a táppontban kompenzálhassuk ezt az összetevőt, bekötünk ide kapacitív reaktanciaként egy olyan kondenzátort, amelynek kapacitív ellenállása megegyezik a meghosszabbított sugárzó induktív reaktanciájával. Ezáltal a meddőösszetevők kölcsönösen kompenzálják egymást, és újra valóssá válik a talpponti ellenállás.

 

 

19.20. ábra. A meghosszabbított groundplane

 

Egy ilyen meghosszabbított groundplane vázlatos rajzát a 19.20. ábrán láthatjuk. A helyesbítések lehetővé tételére a kábel belső vezetőjével sorbakapcsolt C kapacitást forgókondenzátorral valósítjuk meg. Egyszerű alkatrészek is megfelelnek, mert nagyon kis feszültségekkel van dolgunk. Ugyanakkor azonban ügyeljünk a forgórész csatlakozásán a jó érintkezésre, mert nagyáram folyik itt keresztül!

Ajánlatos valamilyen műanyag házban (például szappantartó dobozban) elhelyezni a forgókondenzátort, és gondosan leragasztani a házat, hogy védelmet nyújthasson az időjárási hatások ellen. Ezt a hangolódobozt közvetlenül hozzácsavarozzuk a sugárzó alsó végéhez oly módon, hogy a rögzítő csavarok egyúttal fémes érintkezést is létrehozzanak a sugárzó vége és a forgókondenzátor között. A koaxiális kábelt bevezetjük a dobozba, és a belső vezetőjét hozzáforrasztjuk a doboz belsejében a forgókondenzátor szabad kivezetéséhez. A kábel külső vezetését a radiálok bázisával kötjük össze. Ily módon egyúttal vízmentesen lezártuk a kábelvéget. Ha a kábel egyszer már beszívott egy kis nedvességet, többé nem tudjuk rendesen kiszárítani, és el is dobhatjuk.

 

 

 

19.2. táblázat. Méretezési adatok a 19.20. ábra szerinti meghosszabbított groundplane antennákhoz

A sugárzó átmérője mm-ben

52

60

70

75

Radiálok (2 mm át-mérő) cm

Forgókon-denzátor max. pF

hullámellenállású koaxiális kábelnek

megfelelő sugárzó hossza cm-ben

7050 kHz rezonanciafrekvencia (40 m-es amatőrsáv)

2

6

10

20

40

1186

1185

1183

1177

1164

1240

1239

1236

1230

1217

1299

1298

1295

1288

1275

1311

1310

1307

1300

1286

1040

1040

1040

1040

1040

250

250

250

250

250

14 100 kHz rezonanciafrekvencia (20m-es amatőrsáv)

2

6

10

20

40

593

591

590

588

576

620

619

618

615

602

652

651

650

647

634

658

656

655

653

640

520

520

520

520

520

150

150

150

150

150

21 100 kHz rezonanciafrekvencia (15m-es amatőrsáv)

2

6

10

20

40

396

395

391

387

383

414

413

409

405

401

434

432

427

423

419

440

439

434

430

425

349

349

349

349

349

130

130

130

130

130

28 100 kHz rezonanciafrekvencia (10m-es amatőrsáv)

2

6

10

20

40

297

294

292

289

284

311

308

305

302

297

326

322

320

316

311

329

325

323

319

314

262

262

262

262

262

100

100

100

100

100

 

Beállítás után ki is cserélhetjük a forgókondenzátort egy nem változtatható kondenzátorra, de az utóbbi kapacitásának pontosan egyeznie kell a forgókondenzátoron beállított értékkel.

A radiálokat – mint minden „igazi" groundplane esetében – vízszintesen kell kifeszíteni. Nagyjából 2 mm átmérőjű tömör huzalokat vagy sodronyokat (litzét) szokás használni erre a célra. Rezonanciahosszukat normálisan méretezzük, a 2 mm-es huzalnak megfelelő értékeket a 19.2. táblázatból vehetjük.

A meghosszabbított groundplane igen könnyen ráhangolható a legnagyobb kisugárzásra. Ezt a behangolást úgy végezzük el, hogy becsatolunk a tápvezetékbe egy reflektométert, és kitérései alapján egyszerűen úgy állítjuk be a forgókondenzátort, hogy a vezeték mentén a lehető legkisebb legyen az állóhullámarány.

A hosszabbított groundplane-antenna sugárzójának hosszméretét a szükséges talpponti ellenállás függvényében a 19.2. táblázatban közöljük.

 

 

Tanácsok az egyszerű groundplane antennák méretezéséhez
Tartalom
A rövidített groundplane