Menu

19.4.1.6. A rövidített groundplane

 

Sokszor nem lehet teljes hosszában kiépíteni a függőleges negyedhullámú sugárzót. Többnyire ez a helyzet például akkor, amikor a 40 vagy a 80 m-es sávban akarjuk használni az antennát, a mozgó állomások (például járművek) antennájára pedig szinte mindig ráillik ez a megállapítás. Ilyenkor kénytelenek vagyunk λ/4-nél rövidebbre venni a függőleges rudat.

Az ily módon rövidített antenna már nem az üzemi frekvencián rezonál, és talpponti ellenállása kapacitív összetevőt is tartalmaz. A bemeneti ellenállás meddőösszetevőjének kiküszöbölésére valamilyen induktivitással kompenzálnunk kell a kapacitív ellenállást: ezáltal valóssá válik a talpponti ellenállás, egyúttal újra teljesül a rezonanciafeltétel.

A beiktatandó induktív ellenállás általában egy tekercs, és hosszabbító tekercsnek is nevezzük. Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy a tekercs úgy viselkedik, mintha a sugárzó (elektromos) meghosszabbítása volna. A rövidített groundplane és a hosszabbító tekercs kapcsolási rajzát a 19.21, ábrán láthatjuk. A hosszabbító tekercs nagyon lerontja az antenna tulajdonságait; ha nem így volna, mindenhol csak rendkívül kisméretű tekercs

 

 

19.21. ábra. A rövidített groundplane

 

antennákat látnánk. Maga a tekercs egyáltalán nem vagy csak kismértékben sugároz, ugyanakkor viszont a sugárzó hosszának hiányzó részét pótolja, úgyhogy ennek arányában csökken az antenna hatásfoka. Hozzájön még ehhez a tekercsben a szkinhatással előidézett veszteség is, ezért az erősen rövidített antennák (például mozgóantennák) körében nem ritka az olyan, amelynek hatásfoka 10%-ot sem ér el. Hogy a veszteségek minél kisebb értéken maradjanak, olyan hosszabbító tekercsre van szükség, amelynek nagy a Q jósági tényezője. Az ilyen tekercs frekvenciafüggő, igen éles rezonanciát eredményező rezgőköri elem, ezért csökkenti az antenna sávszélességét. A rövidített antennák emiatt minden esetben többé-kevésbé keskeny sávú, csökkentett hatásfokú kompromisszumos megoldások.

A rövidített groundplane megépítése során legnehezebb feladat a jó minőségű hosszabbító tekercs előállítása. A tekercs két megcsapolásával kapcsolatos mechanikai nehézségek leküzdése, a további behangolás aránylag egyszerű. Az L tekercshez csatolt grid-dip meter kitérései alapján meghatározzuk a sugárzó rezonanciafrekvenciáját, és az A megcsapolás helyének változtatásával  a szükséges üzemi frekvenciára állítjuk a rezonanciát. Ezután a B megcsapoláshoz csatlakoztatjuk a tápkábel belső vezetőjét, és az üzemi adóval gerjesztjük a rendszert

 Az állóhullámarány meghatározásához becsatolunk egy reflektométert a koaxiális kábelbe. A B megcsapolás helyének változtatásával megkeressük a hosszabbító tekercsen a tápkábel hullámellenállásának megfelelő impedanciaértéket. E pontban legkisebb a reflektométerről leolvasható állóhullámarány.

 

 

A meghosszabbított groundplane
Tartalom
A kapacitív terhelésű groundplane