Menu

19.4.2.1. A félhullámú függőleges dipólus

 

A félhullámú függőleges sugárzókra is jellemző a kis emelkedési szög: annál laposabb a sugárzás, minél magasabban szereljük fel a talaj fölött az antennát. A vízszintes síkban kör alakú a sugárzási diagram. A félhullámú függőleges sugárzót általában könnyűfém csövekből állítjuk össze, és többek között például a 19.23. ábra szerinti megoldást választhatjuk. Ha elég magas faoszlopunk

 

19.23. ábra. A félhullámú függőleges dipólus

van hozzá, bármilyen átmérőjű huzal felhasználható az antenna részére. Minthogy normális félhullámú dipólusról van szó, jó impedanciaillesztést kapunk, ha egy 60Ω-os kábellel tápláljuk, de ügyeljünk arra, hogy lehetőleg minél hosszabb szakasz mentén vízszintesen vezessük el a tápponttól a tápkábelt. A sugárzó alsó felének – különösen, ha csőből alakítjuk ki – valamivel rövidebbnek kell lennie a felsőnél, mert közelebb van a földhöz, ezért nagyobb a földkapacitása. Lényegesen kedvezőbb megoldás a függőleges félhullámú dipólusra a koaxiális antenna.

A koaxiális antenna

A 19.24. ábrán csővezetőkből kialakított és faoszlophoz hozzáerősített, szokásos félhullámú dipólust látunk. Erre az antennára a táplálás nagyon

19.24. ábra. A koaxiális antenna (sleeve antenna): (a) vázlatos felépítés; (b) részletrajz a tápponttal

célszerű módja a jellemző. A 60Ω-os koaxiális tápkábelt ugyanis ebben az esetben az első negyedhullámú cső belsejében vezetjük fel a középső tápponthoz. A PVC-ből gyártott külső védőköpeny meggátolja a közvetlen fémes érintkezést a kábel és a eső között, a táppontnál viszont eltávolítjuk ezt a védőköpenyt, és összekötjük a kábel  külső vezetőjét az antenna alsó felének vezetőjével [19.24.(b) ábra]. A belső vezetőt e helyen a felső dipóluscsőhöz csatlakoztatjuk.

A sugárzó alsó fele ebben az antennában két feladatot tölt be: egyrészt sugároz, mint a dipólus része, másrészt pedig negyedhullámú zárókört alkot a belsejében keresztülvezetett kábelszakasszal (lásd a 7.1. alfejezetben). Ez a szimmetrizálás megakadályozza a kábelen a köpenyhullámok kialakulását és a legtöbb esetben egyúttal megrövidíti és egyszerűsíti a tápkábel vezetését.

Ezt a népszerű függőleges sugárzót koaxiális kábelnek nevezzük. Az angol szóhasználatban nagyon találó az elnevezése: (sleeve = hüvely, ruhaujj).

 

Függőleges félhullámú sugárzók és dipólus-sorok

Tartalom

A végükön táplált, függőleges félhullámú sugárzók