Menu

19.4.2.3. Végtáplálású függőleges dipólus-sorok

 

Ha λ/2-nél nagyobb szerelési magasságok is elérhetők, legajánlatosabb függőleges irányban egymás fölé helyezett és fázisban gerjesztett függőleges dipólusokból összeállítani az antennát. Szerelési magasságon itt a lehetséges antennahosszt, a talaj Felszínétől a sugárzó felső végéig mért távolságot kell érteni. Például egy 12m szabad hosszúságú faoszlopra olyan függőleges sugárzót lehet felszerelni, amely 3m-rel túlnyúlik az oszlop végén, úgyhogy az antenna teljes hossza 15m lehet. Ez a 10m-es sávban 1,5λ, a 15m-es sávban pedig 1λ elektromos hosszra elegendő. Ha gondoskodunk róla, hogy az egyes félhullámú szakaszok azonos fázisban kapják a gerjesztést, kitűnő körsugárzót kapunk, és az antennanyereség a dipólussor antennanyereségével lesz egyenlő. Ez a nyereség a függőleges nyílásszög csökkentéséből származik. Az összefüggéseket a 13.1. alfejezetből vezethetjük le.

Mint tudjuk, a jól vezető talajon közvetlenül felállított függőleges sugárzó a tükörképe révén tovább folytatódik a földben. A függőleges dipólus-sorral kapcsolatban például ez azt jelenti, hogy a 19.28. ábra szerinti antenna a földben egy olyan dipólus-sorrá egészül ki, amely három kollineáris

 

 

19.28. ábra. Függőleges dipólus-sor jól vezető talaj fölött

 

félhullámú szakaszt tartalmaz, jóllehet a teljes  hossza csak 3λ/4. A három fázisban gerjesztett λ/2-szakaszból álló dipólus-sor antennanyeresége a 13.1. alfejezet szerint elméletileg 3,2dB, tehát a fázisban gerjesztett háromnegyedhullám függőleges sugárzó antennanyeresége is 3,2dB, ha ideális talaj fölött közvetlenül a felszínen állítjuk fel az antennát. Minthogy azonban kisebb-nagyobb földveszteségekkel mindig számolhatunk, ezt a maximumot nem érheti el az antennanyereség, de jó földelőhálózattal nagyon megközelíthető.

Az egyező fázisú gerjesztéshez szükséges fázisfordítást a szokásos módon egy zárt negyedhullámú vezetékkel érjük el. E párhuzamos huzalok megfelelő megcsapolásáról táplálhatjuk a rendszert. A 19.28. ábrán látható és jó talajviszonyokra vonatkozó függőleges diagram szerint a függőleges síkban körülbelül 20° a nyílásszög, az emelkedési szög viszont kerek számban csak 10°.

 

 

 

A végükön táplált, függőleges félhullámú sugárzók
Tartalom
Függőlegesen polarizált, irányhatású antennák