Menu

19.5.2. Kicserélhető elemekkel felszerelt kételemes függőleges sugárzó

 

Érdekes ebben az antennában a PA0LU által ajánlott egyszerű és célszerű mechanikai megoldás. Elektromos szempontból ez az antenna (19.31. ábra) egy sugárzóból és direktorból összeállított normális kételemes iránysugárzó. A direktor távolsága 0,1λ, és a fő sugárzási irányban optimális méretezéssel 3,5dB antennanyereséget lehet itt elérni. A tápkábel illesztésének egyszerűsítésére ultrarövid hullámú szalagvezetékből készítjük el a táplált antennaelemet oly módon, hogy a vezeték két végén rövidrezárjuk a két huzalt, középen pedig elvágjuk az egyiket, hogy itt lehessen a betáplálás. Ily módon hajlított dipólusként működik a táplált elem, tehát körülbelül 60Ω lesz a tápponti ellenállás, úgy hogy egy 50...70Ω hullámellenállású kéthuzalos vezetéket nagyjából illesztve köthetünk be a tápláláshoz. Erre a célra PA0LU egy közönséges, üzletekben beszerezhető sodrott hálózati vezetéket használt fel, ennek hullámellenállása nagyjából beleesett ebbe a nagyságrendbe. A direktor antennalitzéből készül.

 

 

19.31. ábra. Cserélhető antennaelemekkel ellátott, kételemes függőleges sugárzó

 

A 19.31. ábrán jól követhetjük az antenna mechanikai felépítését. A sugárzókat és a direktorokat mindhárom DX-sávra pontosan leszabjuk, és egy-egy szigetelőt meg egy-egy rugós horgot (karabinert) szerelünk a végeikre. A táplált elem rezonanciahosszát az

 

 

 

képlet alapján számíthatjuk ki (l m-ben, f MHz-ben). Ily módon a 20m-es sávra 10m, a 15m-es sávra 6,67m, a 10m-es sávra pedig 5,03m a táplált antennaelem hossza. A direktorok hosszát úgy kapjuk meg, hogy 5%-ot levonunk ezekből a méretekből.

A felfüggesztőkeret két impregnált, egyenként 2,20m hosszú léc, és a 19.31. ábra szerint hat-hat tartógyűrűt szerelünk rájuk. Az A1 és A2 gyűrűre akasztjuk fel a 20m-es sáv antennaelemeit, úgy

 

 

19.32. ábra. A QH-iránysugárzó sugárzási diagramja  a vízszintes síkban. Vázlatos elrendezés felülnézetben

 

hogy e két gyűrű között 214cm távolságot ha gyunk. A B1 B2 gyűrűk 144cm-re vannak egy mástól, és a 15m-es sáv elemeit tartják. A 10m-es sáv elemeinek felfüggesztésére szolgáló C1 C2 gyűrűk között 108cm a távolság.

Hogy a tápvezeték ne terhelhesse aszimmetri kus súlyokkal a rendszert, a sugárzót és a direk tort középen egy vékony bambuszrúddal kitá masztjuk, és a két elem között úgy fogjuk be a tápvezetéket, hogy egyensúlyban maradjon az egész elrendezés. A felső felfüggesztő zsinórt gör gőn kell átvezetni, hogy a sávváltáshoz gyorsan  és egyszerűen lehessen leengedni az antennát. Ilyenkor csak az elemeket kell kicserélni, és mindig ügyeljünk arra, hogy a kérdéses amatőrsávnak megfelelő tartógyűrűkbe akasszuk be a horgokat.

Mechanikailag sokszor úgy is felszerelhetjük  az antennát, hogy zsinórok körül axiálisan elfor gathassuk. Ily módon roppant egyszerű és mégis  jó teljesítőképességű forgatható sugárzóra teszünk szert. A sávváltással kapcsolatos kis fáradság és  időveszteség bőven megtérül a jó eredményekben, amelyeket a csekély anyagi költséggel összeállított iránysugárzóval elérünk.

 

 

 

A kételemes függőleges sugárzók
Tartalom
A quick heading beam