Menu

19.6.1. Átkapcsolható háromsávos groundplane-antennák

 

Az amatőr-antennák irodalmában megtalálható egy olyan háromsávos groundplane leírása, amelyet a sugárzó átkapcsolásával lehet három amatőrsávban kihasználni (19.34. ábra). A kö­téllel működtethető átkapcsoló megépítése bizonyos mechanikai képességeket követel meg az amatőröktől. Nem olyan egyszerű úgy megszerkeszteni ezeket az átkapcsolókat, hogy az időjárási viszonyoktól függetlenül hosszú ideig kifogástalanul működjenek. A 19.34. ábráról egyébként minden méretet leolvashatunk. A 20 m-es sávban akkor kapunk rezonanciát, amikor az I. és a II. kapcsoló zár; a sugárzó hatásos hossza ekkor 5,05m, a cső átmérőjének ehhez 40mm-nek kell lennie. A II. kapcsoló nyitásával a 15 m-es sávban jön létre rezonancia, és a hatásos hossz 3,40 m. Végül a 10 m-es üzemhez mindkét kapcsolót nyitni kell, és ekkor csak az alsó, 2,50 m hosszú szakasz kap gerjesztést. Az 5,20 m hosszú radiálok ferdén lefelé irányulnak, ezáltal annyira megnő a talpponti ellenállás, hogy egy 50Ω-os koaxiális kábellel közvetlenül táplálhatjuk az antennát.

Az átkapcsolható háromsávos groundplane további változatát láthatjuk a 19.35. ábrán. A sávátkapcsolók a sugárzó talppontjában vannak elhelyezve, ezért könnyebben lehet hozzájuk férni.

 

 

19.34. ábra. Átkapcsolható groundplane háromsávos üzemre

 

 

19.35. ábra. Egy háromsávos groundplane vázlatos rajza

 

Maga a függőleges sugárzó nem rezonál, hosszát 6...7m-re kell venni.

A sugárzó rezonanciáját létrehozó hangolóelemek minden esetben egy tekercs és egy forgó­kondenzátor sorbakapcsolásával állnak. A hangolást a mindenkori tekercshez csatolt grid-dip meter alapján ellenőrizzük. Kapcsolók útján tetszés szerint kapcsolhatunk át a 20,15 vagy 10m-es sávra. A forgókondenzátorok mindegyikében 100pF végkapacitással beérhetjük, a tekercsek nagyságát pedig próbálkozással kell megállapítanunk. Az első rezonanciaméréshez olyan tekercset ajánlatos felhasználni, amely vastag, ezüstözött rézhuzalból 15 menetet tartalmaz, mint légmagos tekercs szabadon tartja magát, és amelynek külső átmérője 40mm.

 

 

19.36. ábra. A radiálok elhelyezése

 

Ez a groundplane minden egyes sávban egy-egy sorozat rezonáns radiált tartalmaz oly módon, hogy e huzalok a 19.36. ábra szerint középen össze vannak kötve egymással, és innen kiindulva radiálisan szétfutnak. A már ismertetett módon minden egyes sávra egy antennascope és egy grid-dip meter felhasználásával pontosan be kell hangolni őket.

A koaxiális tápkábel illesztését nagyon egyszerűen végezhetjük el, ha megcsapolás útján a tekercsen megkeressük azt a pontot, amelynek impedanciája megegyezik a tápkábel hullámellenállásával. Evégett a bázis és a tekercsen levő megcsapolás közé iktatjuk be az antennaszkópot, a grid-dip meterrel tápláljuk, és addig változtatjuk a tekercs megcsapolását, amíg a leolvasott érték meg nem egyezik a kívánt impedanciával. E behangolást nagyon gondosan kell végrehajtani, és ajánlatos közben folyamatosan ellenőrizni egy vevőben a grid-dipper frekvenciáját.

E háromsávos groundplane kritériumát a sávátkapcsolók képviselik. Az már a megépítőjének ügyességén múlik, hogy mechanikailag egy kötél húzásával vagy relévezérléssel akarja távolról működtetni őket. Nagyon fontos a tekercsek jósága. Ezek a tekercsek mindig árammaximumban vannak, úgyhogy nagy keresztmetszetű huzalra és különösen jó felületi vezetésre van itt szükség.

 

 

 

Függőlegesen polarizált antennák többsávos üzemre
Tartalom

Átkapcsoló nélküli négysávos groundplane