Menu

19.6.2. Átkapcsoló nélküli négysávos groundplane

 

A 19.37. ábrán olyan négysávos groundplane antennát mutatunk be, amelyhez nem kellenek bonyolult átkapcsoló szerkezetek, sem pedig egyéb, veszteséges áramköri elemek. A 40 m-es sávban használható stabil, negyedhullámú cső egyúttal a 20m-es és a 10m-es negyedhullámú sugárzó tartóoszlopa is. Ez a három különálló sugárzó a talppontban fémesen össze van kötve egymással, és ehhez a ponthoz csatlakozik az 50Ω-os koaxiális

 

 

19.37. ábra. Átkapcsoló nélküli négysávos groundplane

(a) vázlatos felépítés; (b) szerkezeti megoldás a szigetelt rögzítésre

 

tápkábel belső vezetője is. A kábel külső vezetőjét az egyenként 10,35 m hosszú radiálok bázisával kell összekötni. Ezekből a radiálokból lehetőleg minél többre van szükség. Az 50Ω-os tápkábel hozzávetőleges illesztése érdekében körülbelül 135°-os hajlásszögben ferdén lefelé kell irányulniok a radiáloknak (lásd a 19.4.1. pontot). Ehhez az szükséges, hogy a függőleges rudak talppontja néhány méterrel a föld felszíne fölött legyen. A 19.36. ábra szerint ajánlatos felosztani a radiálokat, de ugyanitt még a 40m-es üzemnek megfelelő radiálokat is el kell valahogy helyezni.

A negyedhullámú csöveket a 19.37.(b) ábra szerint lehet szigetelten hozzáerősíteni a tartó­oszlopul szolgáló 40m-es sugárzóhoz, és az összekötő kart kis veszteségű műanyagból (például piakrilból) kell elkészíteni. Ugyanez a felerősítési mód alkalmazható a talppontban is, de ott fém összekötő tartóra van szükség.

E négysávos groundplane működése könnyen megérthető. A 40 m-es sávban a 9,95m hosszú rúd működik; valamivel rövidebb a szokásosnál, mert aránylag nagy átmérője és a két párhuzamosan kapcsolt elem fokozottabb mértékű rövidítést tesz szükségessé. Ez a rúd egyúttal a 15m-es sávban mint háromnegyed hullámú sugárzó rezonál, bár a sugárzási diagramban felhasad a függőleges nyílásszög. A 20 és a 10m-es sávban normálisan méretezett negyedhullámú rudak állnak rendelkezésünkre.

Mint már elmondtuk, szabad környezetben a legkedvezőbb közvetlenül a talajfelszín fölött egy függőleges sugárzó felállítása. Ilyenkor azonban vízszintesen kell kifeszíteni a radiálokat, úgyhogy legfeljebb 30Ω nagyságrendű lehet a talpponti ellenállás. Ebben az esetben a 19.4.1.5. alpontban tárgyalt elv szerint hosszabbítható meg a groundplane: a 10m-es és a 20m-es sáv rúdját körülbelül öt tizenhatod hullámhosszra meghosszabbítjuk, és a 19.20. ábra mintájára egy soros kondenzátorral visszarövidítjük λ/4 elektromos hosszra. Ezáltal mintegy kitoljuk a táppontot a nagyobb impedanciák tartományába, és most már minden nehézség nélkül bármilyen koaxiális kábelt hozzáilleszthetünk. Minden szükséges adatot a 19.2. táblázatról olvashatunk le.

A 19.38. ábrán egy szerkezeti megoldást ajánlunk ehhez a változathoz. Mechanikai okokból a 40m-es sáv antennaeleme nem kap semmilyen meghosszabbítást, és mint földelt groundplane a 19.13. ábra szerinti alakot követi. A sugárzó végét közvetlenül leföldeljük, és az illesztéshez kompenzált gamma-vezetéket alkalmazunk. A másik két negyedhullámú rudat a 19.2. táblázatnak megfelelően hosszabbítjuk meg, és forgókondenzátorokkal elektromosan visszarövidítjük őket. Ezeket az antennaelemeket a földelt középső rúd tartja, de a tartókar elszigeteli az utóbbitól. Csak a három

 

 

19.38. ábra. Kábeles illesztésű, négysávos groundplane

 

forgókondenzátor forgórészét kötjük össze egymással, és ehhez a közös ponthoz csatlakoztatjuk a koaxiális tápkábel belső vezetőjét. A kábel külső vezetője a 40m-es földelt sugárzó talppontjához csatlakozik, ez a pont egyúttal a földelőhálózat, illetve a radiálok közös pontja is. Ebben a szerkezeti megoldásban a tartóoszlopul szolgáló 40m-es sugárzó egy erős gázcső, és alsó végét olyan mélyen süllyesztjük be a földbe, hogy a talaj fölötti szabad hossza 9,90 m legyen. A cső végét körül kell önteni betonnal, a két meghosszabbított negyedhullámú sugárzót pedig szigetelten hozzáerősítjük a tartócsőhöz úgy, hogy talppontjuk közel legyen a földhöz (19.38. ábra). Ez a konstrukció egyúttal kitűnően levezeti a villámkar

 

 

 

Átkapcsolható háromsávos groundplane-antennák
Tartalom

T2FD függőleges, soksávos antennája