Menu

19.6.7. Többsávos rezgőkörökkel ellátott, kétsávos groundplane a 80 és 40m-es sávokra

 

A háromsávos groundplane-antennával soksávos rezgőkörök alapján elért jó eredmények figyelembevételével VK2AZN a 80 és a 40 m-es sávra egy kétsávos változatot is kidolgozott. Ez a változat csak két, egyenként 13,40 m hosszú radiált tartalmaz, és a függőleges sugárzó teljes hossza itt kereken 9,15 m.

 

 

19.46. ábra. Kétsávos groundplane 80 és 40 m-re

 

Az antenna felépítésének vázlatos rajza a 19.46. ábrán látható. Egyetlen L1- C1 párhuzamos rezgőkörre van itt szükség. Az L2 hosszabbító tekercsre azért van itt szükség, hogy induktív úton 13,40m elektromosan hatásos hosszra lehessen hozni a függőleges részt. Az L2 tekercs 2,0...3,0mm vastag lakkozott rézhuzalból nyolc menetet tartalmaz, átmérője 60mm, hossza pedig 35mm. A sugárzó szabad, E-F szakasza 8,23m hosszú, de szükség esetén rövidebbre is vehető; az utóbbi esetben meg kell növelni az L2 induktivitást, és a hatásfok csökken. E-F esetleges meghosszabbítása javítja a hatásfokot, és ez azt jelenti, hogy az L2 induktivitást kisebbre kell venni.

A rezgőköri L1 tekercsnek 18 menete van, a huzal átmérője 2,0...2,5mm. Magának a tekercsnek az átmérője 60mm, hossza 65mm. Bordás kerámia tekercstesten célszerű elkészíteni. Hogy a behangolás során még változtatni lehessen az induktivitást, a 18 menettel kissé túlméreteztük az L1 tekercset. VK2AZN antennájában az optimális beállítások során rövidre kellett zárni a B pont utáni négy menetet, úgyhogy tulajdonképpen csak 14 menet vett részt a rezgőköri induktivitásban. A C1 kondenzátor itt is légtrimmer, teljes kapacitása körülbelül 100pF, és a beállítások elején 45pF-ra kell beállítani az értékét.

A behangoláshoz egy grid-dip mérőt csatolunk az L1 tekercshez, és a C1 kapacitással beállítjuk a 7MHz-es sávnak megfelelő rezonanciát. A 3,5 MHz-es sávnak megfelelő második rezonanciapontot L1 megfelelő meneteinek rövidrezárásával korrigáljuk. Amikor a két rezonancia nagyjából már rendben van, bekapcsoljuk a táprendszert. A tápkábel külső vezetőjét az A pontra kapcsoljuk, és a körülbelül 150pF végkapacitású C2 légtrimmert, amelyet közvetlenül a belső vezetőnél kell elhelyezni, először 85pF-ra állítjuk be. Ezt a C2 kondenzátort a gamma-vezeték a B pont fölött 300mm-rel levő C ponttal köti össze.

A rezonancia és az illesztés végleges beállításához az antenna táppontjának közvetlen közelében egy reflektomérőt helyezünk el. Az üzemi adót először a 80m-es sávban állítjuk be a kívánt frekvenciára, és ezzel gerjesztjük a rendszert. A szükséges hangolási irány meghatározásához egy ferritrudat dugunk az L1 tekercsbe. Ha ezáltal csökken a visszavert hullám viszonylagos nagysága, növelnünk kell az L1 induktivitást, vagyis B irányban kell eltolni a rövidzárt. Ellenkező esetben több menetet kell rövidrezárnunk. Amikor ily módon már minimumra állítottuk be az állóhullámarányt, C2 megfelelő változtatgatásával még tovább csökkenthetjük ezt a minimumot. Ugyanezt a hangolási eljárást a 40m-es sávra áthangolt adó frekvenciájával is elvégezzük, a rezonanciát C1 változtatásával állítjuk be, az illesztést pedig C2 vátoztatásával helyesbítjük. Az egész hangolási eljárást addig ismételgetjük, míg végül mindkét frekvencián megkapjuk a rezonanciát és a lehető legjobb illesztést. Ha a két frekvencián, vagyis 3,5 és 7MHz-en nem egyezik C2 optimális beállítása, valamilyen kompromisszummal kell beérnünk, vagyis az állóhullámarány két minimuma között úgy állítjuk be a C2 kapacitást, hogy mindkét sávban még elfogadható legyen az illesztés.

E kétsávos antennával is jó eredményeket sikerült elérni, úgyhogy ha korlátozottak a helyviszonyok, feltétlenül érdemes megpróbálkozni a megépítésével. Természetesen több radiált is alkalmazhatunk, azt azonban eddig még senki sem vizsgálta meg, hogy a radiálok számának csökkentése vagy növelése hogyan befolyásolja az antenna sugárzási diagramját.

 

 

Többsávos rezgőkörökkel ellátott, háromsávos groundplane a 10, 15 és 20 m-es sávra
Tartalom

A DDRR-antenna