Menu

19. Függőlegesen polarizált rövidhullámú antennák

Az eddig tárgyalt rövidhullámú antennák alap eleme a vízszintesen polarizált félhullámú sugárzó. Ha azonban jól vezető talaj fölött függőleges irányban állítjuk fel az antennát, a szabad hosszra λ/4 is elegendő. Ebben az esetben függőleges polarizációval sugároz az antenna, és elvileg továbbra is félhullámú sugárzóról van szó, mert a többé-kevésbé jó vezetőnek tekinthető talaj tükörképszerűen félhullámú sugárzóvá egészíti ki a negyed hullámú rudat.

Legegyszerűbb alakjában Marconi-antennának nevezzük a föld fölött ily módon felszerelt negyed hullámú vezetőt; a 19.1. ábrán e Marconi-antenna vázlatos rajzát, áram- és feszültségeloszlását közöljük.

 

19.1. ábra. Marconi-antenna az áram- és feszültség eloszlással

A föld fölött felállított negyedhullámú rudat aszimmetrikus antennának is nevezzük, mert a vízszintes helyzetű félhullámú dipólussal ellentétben nem földszimmetrikus ; ezenkívül monopólusnak is mondjuk, hogy megkülönböztessük a dipólustól. A függőleges negyedhullámú antenna talpponti ellenállásának helyettesítő kapcsolása az egymással sorbakapcsolt RS sugárzási ellenállást, az XS meddőellenállást (mely utóbbi a rezonancia frekvencián nullára csökken) és az R f földellen állást foglalja magába (19.2. ábra). Ebből az következik, hogy a Marconi-antennába bevezetett Pa teljes teljesítményt az RS sugárzási ellenállás és az Rf földellenállás veszi fel, vagyis

  

ahol 1 a talpponti antennaáram.

 

19.2. ábra. A negyedhullámú sugárzó talpponti ellen állásának helyettesítő kapcsolása a földellenállás figyelembevételével

Az R földellenállás tisztán csak veszteségi ellen állás, ugyanis hővé alakítja át a nagyfrekvenciás energiát. Eszerint a PS sugárzási teljesítmény (=I2RS) és a PV veszteségi teljesítmény (=I2R) között

 

összefüggés áll fenn.

Hogy minél jobb hatásfokkal működhessen a Marconi-antenna, alapkövetelményként minél kisebb értéken kell tartani az Rf földellenállást, mert ezzel növelhetjük az RS/Rf (hányadost. A gyakorlatban minden további veszteségi ellenállást is hozzá kell számítanunk ehhez a földellenálláshoz, már pedig meglehetősen sok veszteséggel lehet dolgunk. Mindenekelőtt azonban majd megvizsgáljuk, hogy a föld hogyan befolyásolja a negyedhullámú sugárzó tulajdonságait.

 

A háromsávos delta loop
Tartalom

A jó földelés