19.4.1.1. A földelt groundplane

Az antenna és az antennatartó előírásos földelése olyan kérdés, amelyre általában nem nagy figyelmet szokott fordítani az antennaépítő amatőr. Erre a részben nehéz problémára műszakilag ki fogástalan formában és a groundplane-antennával kapcsolatban DM2AXO ajánlott egy megfelelő megoldást.

A negyedhullámú sugárzó talppontjában feszültségminimumot kapunk (19.1. ábra). Ezért a talppontban közvetlenül leföldelhetjük a sugárzót. A feszültség csomópontjának földölése alig befolyásolja a dipólus sugárzási tulajdonságait. Ezt bizonyítják a teljesen fémes szerkezetű, ultra rövidhullámú rádió- és tv-antennák, amelyek szintén a feszültségminimum helyén vannak fémesen összekötve a leföldelt antennatartóval.

Hogy a talppontjában leföldelt groundplane antennát hozzáilleszthessük egy koaxiális tápkábelhez, megkeressük a negyedhullámú rúdon akárcsak a 6.4. ábra szerinti gamma-illesztés esetében – azt a pontot, amelynek impedanciája megegyezik a tápkábel hullámellenállásával. A 19.12. ábra szerint a koaxiális kábel belső vezetőjét egy bilincs révén a függőleges rész meghatározott pontjához csatlakoztatjuk. A kábelköpenyt az antenna talppontján földeljük.

 

19.12. A földelt groundplane antenna

A kábel belső vezetőjének bekötéséhez számítással aligha tudjuk pontosan meghatározni a csatlakozási pont helyét, mert ez a hely nagymértékben függ az antenna környezetétől. Ezért tág határok között. eltolhatóan kell ráhelyeznünk a megcsapoló bilincset az antennára, és próbálkozással állítjuk be (reflektométer alapján) úgy, hogy a tápvezeték mentén a lehető legkisebb legyen az állóhullámarány. Ezután a C forgókondenzátorral végezzük el a finombeállítást. A függőleges sugárzón, a radiálokon és a koaxiális kábeleken tartós a földelés, úgyhogy a villámcsapás esetén az antenna a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja, és nem kell tartanunk a kellemetlen sztatikus eltöltődésektől sem az antennán. 

 

19.13. ábra. A földelt groundplane antenna módosított változata

A földelt groundplane egyik változatát a 19.13. ábrán láthatjuk. A forgókondenzátor itt sorba van kapcsolva a kábel belső vezetőjével, és kapacitásával kiegyenlíthetjük a gamma-illesztéssel behozott induktív összetevőt. A műsorvevő rádiókészülékekben szokásos 300...500 pF végkapacitású forgókondenzátorok mindkét esetben meg felelnek. Ezt a forgókondenzátort egy időjárásálló házban helyezzük el, és a házat hozzáerősítjük a bilincshez.

A groundplane antenna                          Tartalom                              A triple leg antenna