19.4.1.2. A triple leg antenna

 

HB9OP kísérletei szerint a vízszintes síkban bizonyos irányhatást is elérhet a groundplane, ha legfeljebb három radiált tartalmaz. A triple leg antennának három, egymáshoz képest 120°-kal eltolt és 45°-os szögben lefelé mutató radiálja van

 

 

19.14. ábra. A triple leg antenna

 

(19.14. ábra). Ennek az antennának a sugárzása a vízszintes síkban-előnyben részesíti a radiálok szögfelezőjének az irányát, a függőleges síkban pedig 6...7° az emelkedési szöge. A vízszintes sugárzási diagram nagyjából lóhere alakú (19.15. ábra). A nagyon kedvező 7°-os függőleges emelkedési szöget csak akkor kapjuk meg, ha a sugárzó talppontja optimális magasságban van a talaj fölött. Ez a legkedvezőbb szerelési magasság HB9OP szerint 6 m, de a felállítási hely talajviszonyai is befolyásolják, úgy hogy a közölt magassági adatot csak irányértéknek kell tekintenünk.

 

 

19.15. ábra. A triple leg antenna sugárzási diagramja a vízszintes síkban

 

A megadott 45°-os hajlásszögű radiálok száma is befolyásolja a sugárzó talpponti ellenállást.  A triple leg antenna talpponti ellenállásának mért értéke 50...53 Ω, tehát ezt a sugárzót a kereskedelmi forgalomban kapható koaxiális kábelek felhasználásával közvetlenül lehet táplálni. Ha egyenletes eloszlásban négy radiált helyeznénk el, körülbelül 44 Ω-ra csökkenne a talpponti ellen állás.

A HB9OP által kidolgozott triple leg különböző felállítási helyeken nagyon jól bevált.

 

 

A földelt groundplane                          Tartalom                              A többvezetős groundplane