Menu

21.2. Tanácsok az ultrarövid hullámú antennák megépítéséhez és felhasználásához

 

A szerelési magasság tekintetében az ultrarövid hullámú antennákra is fennáll az a követelmény, hogy  minél magasabbra". Minthogy pedig az antenna magasságát mindig az üzemi hullámhosszban fejezzük ki, ezt a követelményt az ultrarövid hullámú antennákkal könnyen kielégíthetjük. Ha például 10m-re van a talajtól a 2m-es antennánk, már 5λ értéket ér el a szerelési magassága. Ha a 20m-es sávban ugyancsak 5λ magasságú rövidhullámú antennára volna szükségünk, a talaj felett 100m magasan kellene felszerelnünk a sugárzót!

A jó URH-antennának körülbelül két-három hullámhosszal kell magasabbnak lennie a legközelebbi műtárgyaknál (épületeknél, szabadvezetékeknél stb.). Gazdasági okok miatt azonban nem érdemes túlságosan magas antennapóznákra törekednünk. Ezzel ugyanis főképpen csak annyit érnénk el, hogy egy kissé megnőne a talajhullámok hatótávolsága, az inverziós rétegekkel elérhető terjedést azonban alig befolyásolhatnánk. A talaj, illetve a háztető felett körülbelül 2.λ szerelési magasság már elegendő lehet ahhoz, hogy ideálisnak tekintsük vízszintes antennánk sugárzási jelleggörbéjét. Ilyen körülmények között a gyakorlati üzemben is megfelelhet az ultrarövid hullámú antenna a névleges adatoknak. A 2m-es sávban is, akárcsak a tv-sávokban, az egysíkú Yagi-antennák alakjában megépített hosszsugárzók dominálnak. Legnagyobb előnyük, hogy kevés anyagból egyszerűen megépíthetők. Beválnak ezenkívül a csoportantennák is, amelyeket részben fázisantennának is nevezünk; és amelyeket valamivel több anyag felhasználásával mechanikailag nagyobb nehézségek leküzdése árán valósíthatunk meg. Ugyanakkor a fizikai méretezésre nem nagyon érzékenyek, nagy a sávszélességük, és sugárzási jelleggörbéjük szempontjából különösen jól elégítik ki a gyakorlati amatőrüzem igényeit. Népszerűek a függőlegesen egymás fölé helyezett elemekből álló, vízszintes polarizációjú Yagi-antennák is. Egyszerűbb mechanikai felépítésük ellenére nagyobb a H síkban nyalábolás révén a nyereségük; az emeletes Yagi-antennák ezért a sugárzási tulajdonságok tekintetében ugyanolyanok, mint a csoportantennák. Az URH-antennák különleges formái egész sorának kipróbálásával jól elszórakozhat a kísérletezéseket kedvelő rádióamatőr. Általános jelentőségű szerkezeti megoldást azonban mind ez ideig még nem sikerült kidolgozni a 2m-es amatőrsávra.

 

 

 

Az ultrarövid hullámú antennák polarizációja
Tartalom

A legcélszerűbb URH-antenna kiválasztása