Menu

22.1.1. A parazita-reflektoros, kételemes antenna

A 22.1. ábrán egy kételemes, teljes egészében fém anyagú antenna vázlatos rajzát látjuk. A gerjesztett (táplált) elem egy hajlított dipólus, és a reflektor távolsága kereken 0,37, úgyhogy a tápponti ellenállás nagyjából 240Ω. Ezért az ilyen antennát közvetlenül táplálhatjuk a kereskedelmi forgalomban kapható, ultrarövid hullámú szalagvezetékkel. Minden olyan antennát, amelynek 240Ω nagyságú szimmetrikus talpponti ellenállása van, 60Ω-os koaxiális kábellel is táplálhatunk, ha táppontjához egy félhullámú transzformátort csatlakoztatunk (balun; lásd a 7.5. alfejezetben). A balun frekvenciafüggő ugyan, attól azonban nem kell tartanunk, hogy csökkenteni fogja a 2m-es sáv frekvenciatartományában az antenna sávszélességét.

 

22.1. ábra. A 2 m-es sávra méretezett kételemes antenna vázlatos felépítése

A 22.1. ábrán megadjuk a 2m-es sávnak megfelelő méreteket is, és az elemek átmérője e méretek figyelembevételével 5...10mm lehet, de nem kritikus érték. A sugárzási jelleggörbén a vízszintes síkban (az E síkban) kereken 75°, a függőleges síkban (a H síkban) pedig körülbelül 140° a nyílásszög nagysága. Legfeljebb 4dB nyereséggel és a hátrasugárzás tekintetében átlagosan 7dB csillapítással számolhatunk.

Maga a tartó is fém, és a két antennaelemet geometriai középpontjukban közvetlenül ráerősíthetjük.

Kételemes irányított antennák
Tartalom

A HB9CV antenna a 2 m-es sávra