Menu

22.1.2. A HB9CV antenna a 2 m-es sávra

Kételemes a HB9CV antenna is. Gerjesztett reflektorának távolsága 1/8λ. A hosszméret tehát kereken 250mm, úgyhogy ez a sugárzó nagyon jól felhasználható a hordozható és a mozgó állomásokon. Elméletét a 14.2.2. pontban részletesen ismertettük.

 

22.2. ábra. A HB9CV-antenna 2m-re:

(a) a felépítés vázlatos rajza; (b) részletrajz a táppontról

A 2m-es sávnak megfelelő HB9CV sugárzó vázlatos rajzát a 22.2. ábrán közöljük. Az itt megadott méretű antennát egy 60Ω-os koaxiális kábellel közvetlenül is táplálhatjuk, ha a belső vezetőt az X1 ponthoz csatlakoztatjuk, a külső vezetőt pedig (a kábelköpenyt) az X2 pontban összekötjük az antenna fémtartójával [22.2.(b) ábra]. A kábel belső vezetőjével sorbakapcsolt 6...30 pF-os trimmerrel kompenzálhatjuk a Γ-tagokkal előidézett induktív meddő összetevőket. Ezt a trimmert elegendő egyszer beállítani a kábel mentén legkisebb állóhullámarányra (reflektométerrel), utána beiktathatunk a helyére egy megfelelő értékű, nem változtatható kapacitású kondenzátort ( 12pF körüli értékre számíthatunk).

A 22.2. ábrán megadott méretű antenna ismertetése megjelent az irodalomban. A más helyeken leírt antennákban változatlanul megmaradt az antennaelemek hossza és távolsága, csak a gammamegcsapolások módosultak az elemeken oly módon, hogy a reflektor távolsága 197mm-ről 130mm-re, a direktor távolsága pedig 197mm-ről 120mm-re csökkent. Hogy az így méretezett antennán is még elfogadhatóan lehessen beállítani a koaxiális kábel illesztését, az illesztő trimmerkondenzátort a tápponttal párhuzamosan kellett bekapcsolni, nem pedig sorosan a kábel belső vezetőjével, ahogyan a 22.2.(b) ábrán láttuk. E méretezési esetre vonatkozólag össze kellett kötni egymással az X1, X2 pontokat [22.2.(b) ábra]; a kábel belső vezetője most az illesztő vezeték sarokpontjához, külső vezetője pedig az X2 ponthoz csatla­kozik. Ily módon feladjuk a 6.3. alfejezet szerinti gamma-illesztés szokásos módját, és egy részleges omega-illesztést hozunk létre (6.4. alfejezet). A soros trimmerkondenzátor hiánya miatt kompenzálatlan marad a gamma-tagokkal behozott induktív összetevő. Ajánlatos tehát e módosított méretezésű kapcsolásban a 6.5. ábra szerinti soros kapacitásról is gondoskodni.

A két gamma-tag és összekötő vezetékük egy 2mm-es, esetleg szigetelt átmenő huzalból áll. Arra ügyeljünk, hogy a fázisvezető egyenletesen 4...5mm-re legyen az antennaelemektől és az antennaelemek fémtartójától. Az antennaelemek átmérője 6 mm±20%.

A H síkban felvett sugárzási diagram kardioid (szív) alakú, nyílásszöge kereken 75°. Ezért a hátrasugárzásban aránylag jó csillapítást kapunk. Az E síkban 90 és 270°-os szögben nagyon határozottan jelenik meg a két oldalsó sugárzási minimum. Az aránylag olcsó felépítés ellenére jól használhatjuk fel ezeket a minimumokat betájolásra a rókavadászatokon. Körülbelül 5dB antennanyereséggel számolhatunk. A mozgóüzemben gyakorlati összehasonlításokkal meg lehetett állapítani, hogy a csekély hely- és anyagigényű HB9CV-antenna legalább egy háromelemes Yagi-antennával egyenértékű.

A parazita-reflektoros, kételemes antenna
Tartalom

Rövid Yagi-antennák