Menu

22.1. Kételemes irányított antennák

 

A hossz- és keresztsugárzók közötti határesetnek tekinthetjük azokat a kételemes antennákat, amelyeknek elemei mind ugyanabban a vízszintes síkban elhelyezett félhullámú dipólusok. Következetes továbbfejlesztésük vezet el a Yagi-antennákhoz, ezért a hosszsugárzókkal együtt tárgyaljuk Qket. Az ultrarövid hullámú kételemes antennák általában egy gerjesztett félhullámú dipólusból és egy parazita-reflektorból tevQdnek össze. Az ilyen elrendezéssel elérhetQ antennanyereség a félhullámú dipólusra vonatkoztatva nagyságrendben 4 dB (16.1. ábra).

 

 

 

Hosszsugárzók a 2 m-es sávra
Tartalom

A parazita-reflektoros, kételemes antenna