Menu

22.2.2. Hatelemes Yagi-antenna

A 22.5. ábra szerinti hatelemes Yagi-antenna nagy nyereségű és keskeny sávú változatot képvisel. A keskeny sáv itt azt jelenti, hogy az antenna átviteli sávja átfogja a 2m-es sáv teljes egészét, de lényeges mértékben nem lépi túl a sávhatárokat, mint például a 22.3. ábrán látható háromelemes antennában. A hatelemes Yagi-antenna talpponti ellenállása 70Ω. Ezt az értéket 240Ω-ra is

 

22.5. ábra. A hatelemes Yagi-antenna

megnövelhetjük, ha a hajlított dipólust (a táplált antennaelemet) a 22.4.(b) ábra szerint készítjük el, csakhogy az elem hossza ebben az esetben csak 946mm.

 

 

Mechanikai és elektromos adatok :

 

Az antennaelemek átmérője: 6...8mm

A talpponti ellenállás: 70Ω vagy 240Ω

Az antenna hossza kereken: 1500mm

Antennanyereség: kb.8,5 dB

Hátrasugárzási csillapítás: kb.17dB

Nyílásszög a vízszintes síkban: αE kb. 55°

Nyílásszög a függőleges síkban: αH kb. 70°

(vízszintes polarizációra vonatkoztatva)

 

 

Háromelemes Yagi-antenna
Tartalom

Kilencelemes Yagi-antenna