Menu

22.3.1. Ötelemes, optimális nyereségű hosszú Yagi-antennák

 

A DM2BUO és DM2BWO által megszerkesztett ötelemes hosszú Yagi-antennát a könnyű és optimálisan hatékony amatőr antennák prototípusának tekinthetjük.

Ezen az antennán elsősorban az tűnik fel, hogy csak direktorokat látunk rajta. Reflektorra azért nincsen szükség, mert az előresugárzás így is olyan keskeny nyalábra korlátozódik, hogy egy reflektor hozzáadása csak jelentéktelenül, nagyságrendben alig 1dB-lel növelné a nyereséget.

Hogy egyszerűsíthessük a tervbe vett esetleges emeletes elrendezés illesztését, a talpponti ellenállást 130...150Ω-ra vesszük. A T-tag megváltoztatásával át lehet állítani más értékre ezt az ellenállást, de csak abban az esetben érdemes kihasználnunk ezt a lehetőséget, ha jól használható mérőeszközeink vannak hozzá. Az antenna vázlatos felépítését a 22.8. ábrán láthatjuk.

 

 

22.8. ábra. Az ötelemes hosszú Yagi-antenna:

(a) vázlatos felépítés; (b) részletrajz a táplált antennaelemről

 

Mechanikai és elektromos adatok

 

Az antennaelem átmérője:

gerjesztett elem 9mm-es rézcsőből

 

Direktorok:

8,5mm-es alumínium csőből (7 és 10mm közötti átmérők lehetségesek)

A tartócső átmérője: 18mm (50mm-ig is elmehetünk)

 

Az antenna hossza: 2150mm

A talpponti ellenállás: 130...150Ω

Antennanyereség: 10,8dB

Hátrasugárzási csillapítás: 16,5dB

Nyílásszög a vízszintes síkban: αE ≈ 44°

Nyílásszög a függőleges sikban: αH ≈ 50°

(vízszintes polarizációra vonatkoztatva)

 

 

Hosszú Yagi-antennák
Tartalom

Kilencelemes hosszú Yagi-antenna