Menu

22.3.2. Kilencelemes hosszú Yagi-antenna

A DL6WU által kidolgozott hosszú Yagi-antenna keskeny sávban sugároz, és úgy van méretezve, hogy a lehető legnagyobb legyen a nyeresége. A kereken 2λ hosszúságú antennát évek óta jó eredményekkel használják a 2 m-es sávban dolgozó amatőrök.

 

 

22.9. ábra. A kilencelemes hosszú Yagi-antenna a DL 6 WU szerint:

(a) vázlatos felépítés; (b) részletrajz a táplált antennaelemről

 

 

A 22.9. ábrán az antenna felépítésének vázlatos rajzát látjuk, a 22.10. ábra pedig a DM3ZSF által ténylegesen megépített antenna fényképe. A 22.9.(b) ábra szerint egy illesztő T-taggal 240Ω-ra állítjuk be a talpponti ellenállást. Szűk határok között megvan az utánállítás lehetősége a T-tagon. Ezenkívül a gerjesztett antennaelemhez képest kissé megváltoztatható az első direktor helyzete, ami szintén lehetőséget nyújt a korrekciókra.

 

 

 

22.10. ábra. DM3ZSF kilencelemes hosszú Yagi-antennája a gyakorlatban. Alatta egy ötelemes normális Yagi-antenna

 

 

Mechanikai és elektromos adatok

 

Az antennaelemek átmérője: 4...6mm

A tartórúd fémcsőből készül, átmérője: 20mm

Az antenna hossza: 4150mm

Talpponti ellenállás szimmetrikus: 240Ω

Antennanyereség kb. 13,5dB

Hátrasugárzási csillapítás kb. 19dB

Nyílásszög a vízszintes síkban,αE kb. 35°

Nyílásszög a függőleges síkban,αH kb. 40°

(vízszintes polarizációra vonatkoztatva)

 

 

Hosszú Yagi-antennák
Tartalom

Tízelemes hosszú Yagi-antenna