Menu

22.3.3. Tízelemes hosszú Yagi-antenna

 

A 22.11. ábrán látható hosszú Yagi-antenna viszonylag keskeny sávban és nagy nyereséggel működik. Hossza 1,8λ, úgyhogy valamivel rövidebb az előbbi kilencelemes hosszú Yagi-antennánál. Sűrűn elhelyezett elemeivel mintegy átmenetet képez a normális és a hosszú Yagi-antenna között.

A közölt méretek arra az esetre érvényesek, amikor 20mm átmérőjű fémcsőből készül a tartó. Ebben az esetben is megtehetjük azt, hogy T-illesztésen keresztül csatlakoztatjuk a tápvonalat.

 

 

22.11. ábra. A tízelemes hosszú Yagi-antenna:

(a) vázlatos felépítés; (b) részletrajz a táplált antennaelemről

 

 

A 22.11.(b) ábrán részletesebben kirajzoltuk, hogyan lehet elektromosan kedvezőbben kialakítani a táplált elemet. A különböző átmérőjű részekből összeállított hajlított dipólus annyira feltranszformálja az impedanciát, hogy a 240Ω-os vezetéket nagyjából a hullámellenállásával zárja le. Az előbbi adatok alapján az OE2BM által megépített hosszú Yagi-antenna (22.12. ábra) 3mm átmérőjű

 

 

 

22.12. ábra. OE2BM tízelemes hosszú Yagi-antennája

 

 

parazita-elemekkel és egy T-illesztésű egyenes sugárzó dipólussal működik. A vékony elemek kis szélellenállású könnyű szerkezetet tesznek lehetővé.


 

Mechanikai és elektromos adatok

 

Az antennaelemek átmérője: 4mm

Az átmérő megengedett határai: 3...5mm

 

A táplált (gerjesztett) elem: (lásd a 22.11.(b) ábrán közölt részletrajzot)    

 

Tartószerkezet: 20mm átmérőjű fémcső

Az antenna hossza: 3630mm

Talpponti ellenállás (szimmetrikus): 240Ω

Antennanyereség: kb.12,5dB

Hátrasugárzási csillapítás: kb.19dB

Nyílásszög a vízszintes síkban:αE kb. 37°

Nyílásszög a függőleges síkban:αH kb. 43°

(vízszintes polarizációra vonatkoztatva) 

 

Kilencelemes hosszú Yagi-antenna
Tartalom

Tizenegy elemes hosszú Yagi-antenna