Menu

22.3.5. Huszonnégy elemes kifeszített hosszú Yagi-antenna

 

A hosszú Yagi-antennák legszélsőségesebb változatát 24 elem felhasználásával DJ4OB dolgozta ki (22.14. ábra). "Boomhossza" kereken 16m, nyeresége pedig meghaladja a 17dB-t. Ilyen mamutantennát nem lehetne hagyományos módon egy 16m hosszú merev tartóra szerelni. A boom helyett a DJ4OB két műanyag zsinórt feszített ki egymástól 400mm távolságban párhuzamosan (a zsinórok 1,5mm átmérőjűek, hosszúságuk egyenként körülbelül 16m). Erre a műanyag zsinórpárra erősítette a 22.14. ábra szerint az antennaelemeket, úgyhogy az egész antenna egy vízszintes irányban kifeszített kötélhágcsóhoz hasonlít.

A két műanyag zsinór két vége egy-egy feszítőléchez csatlakozik, hogy változatlan maradjon a közöttük levő távolság, a két lécen pedig két-két feszítőkötél van, hogy fel lehessen függeszteni az antennát.

Mindegyik direktor és a reflektor is 3 mm átmérőjű könnyűfém rúdból vagy csőből készül. Az elemeket műanyag zsinórok vagy rövid huzaldarabok rögzítik a tartózsinórokon. Hogy ezeket a kötözőszálakat rögzített helyzetben lehessen csomóra kötni az elemeken, a rudakon egymástól 400mm távolságban kis hornyok vannak. A felerősítésnek egy másik módja szerint hornyok kivágása helyett 1,8mm-es lyukakat fúrunk a rudakba, de előzőleg egy kissé laposra kalapáljuk a furatok helyén a rudakat. Ez esetben a műanyag zsinórokat egyszerűen keresztülfűzzük a furatokon.

 

 

22.14. ábra. A 24-elemes feszítőszalagos hosszú Yagi-antenna DJ4OB szerint: (a) vázlatos felépítés; (b) részletrajz a táplált antennaelemről

 

A gerjesztett elem hajlított dipólus és két különböző átmérőjű csőből van összeállítva. Megszakítás nélküli egyenes szakasza egy 998mm hosszú és 8mm vastag rézcső (esetleg alumínium cső) [lásd a 22.14.(b) ábrán közölt részletrajzot]. Ettől 60mm távolságra helyezkedik el a hajlított dipólus megszakított szakasza, egy 2mm vastag, az előbbi szakasszal azonos anyagú huzal. Az ilyen hajlított dipólusra körülbelül 6,3 impedanciaarányt olvas­hatunk le a 4.4. ábráról. Ezek szerint a tápponti ellenállás 6,3-szeresére, vagyis 240Ω-ra nő meg. Következésképpen abban az esetben, ha egyenes dipólust alkalmaznánk, a rendszer talpponti ellenállása körülbelül 38Ω lenne.

Az antennát két rögzített pont között feszítjük ki oly módon, hogy a sugárzás irányában levő tartóoszlop lehetőleg fából legyen. Ha nincs helyünk az antenna teljes hosszára, elhagyhatunk néhány direktort, de ekkor kissé csökkenni fog az antennanyereség. A talpponti ellenállás ettől még nem fog érezhetően megváltozni. Lehetőleg minél feszesebben szereljük fel az antennát, hogy lehetőleg .kis értéken tarthassuk a belógást.

Minthogy a kifeszített műanyag zsinórok általában megnyúlnak, műanyaggal körülvett üvegselyemből legyen a tartókötél. Az utóbbi gyakorlatilag nem nyúlik, és igen nagy a szakítószilárdsága.

Ez a szuperhosszúságú Yagi-antenna mint nagy teljesítőképességű sugárzórendszer nagyon alkalmas a 2m-es sávban a szándékos, nagy távolságú összeköttetések létesítésére. Vízszintes és függőleges síkban nagyjából 23° nyílásszögre van szükség. Ha más felállítási helyre kell elszállítani az antennát, szerezzünk egy körülbelül 50 mm átmérőjű papírhengert, és erre tekercseljük rá oly módon, hogy az utolsó direktor legalulra kerüljön. A direktorok közötti távolság kissé különös értékeit hosszadalmas kísérletezésekkel kapta meg DJ4OB. Úgy állította be, hogy lehetőleg minél nagyobb legyen az előre irányuló sugárzás. Ha meg akarjuk építeni ezt az antennát, egy térerősségmérő műszer felhasználásával ajánlatos kissé még változtatgatni a megadott távolságokat.

Ez a szuperantenna természetesen nem nagyon felel meg a normális amatőrforgalomban. Minthogy azonban rendkívül olcsón építhető meg, különleges munkákhoz érdemes az amatőrforgalomban is megfontolni az alkalmazását.

 

 

 

Tizenegy elemes hosszú Yagi-antenna
Tartalom

Emeletes Yagi-antennák