Menu

22.4.3. 6/6 elrendezésű emeletes Yagi-antenna OH2EW szerint

 

A 22.16. ábrán látható kétszintes Yagi-rendszernek szokatlan a gerjesztése. Ebben az esetben egy olyan vázréses gerjesztésről van szó, amely különösen a brit amatőrök körében nagyon népszerű.

 

 

22.16. ábra. A 6/6 elrendezésű emeletes Yagi-antenna OH2EW szerint

 

A 22.17.(a) ábrán külön is megrajzoltuk a táplált elemet. A beírt hosszak összeadásával a derékszögű négyszög teljes kerületére 3048 mm értéket kapunk. Minthogy ez az antenna a 2 m-es sávban használható, a kiszámított hossz körülbelül 1,5 hullám­hossznak, vagyis egy-egy fele 0,75λ-nak felel meg. Ilyen körülmények között nem lehet egyező fázis­ban gerjeszteni a két szintet. Csak akkor látjuk világosan a viszonyokat, ha a négyszög felső és alsó felét külön-külön vizsgáljuk, és figyelembe vesszük az Y-vezeték hosszát is [22.17.(b) ábra]. Meg­állapíthatjuk, hogy az 570 mm hosszú Y-vezeték (két ága egyenként 285 mm) az 1λ hosszból hiányzó negyedhullámú részt képviseli. Minthogy ez az Y-vezeték az alsó és a felső részben egyaránt hat, a táplált elem gyakorlatilag két, egyenként 1λ kerületű négyzetből tevődik össze. A 22.17.(c) ábrán újra megrajzoltuk az egész táplált elemet, de itt az áramirányokat is feltüntettük. Mint látjuk, minden vízszintes szakaszban egyenlő fázisú a gerjesztés.

Az emeletek közötti távolság a gerjesztőelemnek megfelelően kereken 0,6λ (1144mm), vagyis az emeletes elrendezéssel elért többletnyereséget 2,3dB-re becsülhetjük. Az 1λ hosszúságú boom és a direktorok közötti aránylag nagy távolságok alapján felismerhetjük a hosszú Yagi-antennák elvét.

Az elemek hossza és távolsága kitűnik a 22.16. ábrából, míg a táplált elem és az Y-tag méreteit a 22.17. ábrán láthatjuk. A parazita-elemek 5mm-es gömbölyű alumínium rúdból készülnek, a táplált szakaszt pedig az Y-vezetékkel együtt 8mm vastag gömbölyű anyagból kell előállítani. Az eredeti antenna

 

 

22.17. ábra. A 6/6 elrendezésű rendszer táplált antennaeleme:

(a) az Y-vezeték téglalap alakú eleme; (b) a táplált antennaelem egyik fele; (c) az antennaelem árameloszlása

 

elemeinek tartója 20mm x 20mm x 2mm méretű, U-keresztmetszetű alumíniumprofil. Az anyagokra megadott vastagsági méretek nem nagyon kritikusak, f 20% eltérések megengedhetők.

 

Mechanikai és elektromos adatok

 

Az antennaelemek átmérője: lásd a szövegben

Tartók: 20...30mm átmérőjű fémcsövek

Az antenna hossza: 2100mm

Az emeletek közötti távolság: 1144mm

Talpponti ellenállás: 70Ω (szimmetrikus)

Antennanyereség: kb. 12dB

Hátrasugárzási csillapítás: kb. 20dB

Nyílásszög a vízszintes síkban: αE kb. 50°

Nyílásszög a függQleges síkban αH kb. 35°

Szimmetrizáló átalakító közbeiktatásával a kereskedelmi forgalomban kapható koaxiális kábelek valamelyikét is felhasználhatjuk az antennarendszer táplálására.

 

 

 

Az emeletes Yagi-antennák táplálása                          Tartalom                                 4/4 elrendezésű emeletes rövid Yagi-antennarendszer