22.4.7.1. Az 5/5 felépítésű kétszintes hosszú Yagi-antenna

Két, egymásra helyezett ötelemes hosszú Yagi-antenna gerjesztésére (22.8. ábra) nagyon kedvező lehetőségeink vannak. Ennek az optimális hosszú Yagi-antennának az ismert elektromos adataiból mindenekelőtt kiszámítjuk a legnagyobb antennanyereségnek megfelelő optimális S emeletmagasságot. A 3.21. ábrából és a (3.51) egyenletből a már ismert módon kereken 1,48λ távolság adódik, vagyis a 2m-es sávra vonatkoztatva 3060mm a szintek közötti távolság. Minthogy mindkét szinten körülbelül 130Ω a talpponti ellenállás, egy tetszés szerinti hosszúságú hangolatlan 120Ω-os vezeték felhasználásával köthetjük össze egymással a két rendszert. A legalkalmasabb erre a célra a 120 D 10-1 típusú árnyékolt szimmetrikus kéthuzalos vezeték, mert ellenáll az időjárás viszontagságainak és tetszés szerinti kerülő utakon fektethető. Ennek az összekötő vezetéknek pontosan a geometriai középpontjában képezzük ki a középső táppontot. Minthogy a talpponti ellenállások egymással párhuzamosan vannak kapcsolva, az eredő csatlakozási impedancia a középső táppontban 60...65Ω. Egy szimmetrizáló átalakító közbeiktatásával tehát egy koaxiális kábel közvetlenül táplálhatja ezt az antennarendszert.

Mechanikai és elektromos adatok

A szintek közötti távolság: 1,48λ = 3060 mm
Antennanyereség kb. 13,5 dB
Nyílásszög a vízszintes síkban: αE kb. 44°
Nyílásszög a függőleges síkban: αH kb. 28°

 

Emeletes hosszú Yagi-antennák
Tartalom
Csoportantennák a 2 m-es sávra