Menu

24.1. Egy négyelemes, nagy sávszélességű Yagi-antenna

A körülbelül 400 MHz-től 470 MHz-ig terjedő frekvenciatartományon belül jól használható a 24.2. ábra szerinti négyelemes Yagi-antenna. Talpponti ellenállása nagyjából 240Ω, és a már ismert okok miatt egy félhullámú kerülővezeték közbeiktatásával (lásd a 7.5. alfejezetben) kell bekötni a koaxiális kábelből kialakított tápvezetéket. Ha a kerülővezetéket a 0,66 rövidülési tényezőjű szokásos koaxiális kábelből készítjük el, a vezeték geometriai hossza 228 mm. Ha viszont nagy légterű dielektrikummal szigetelt, különösen kis veszteségű (például 60-7-3 típusú) koaxiális kábelt használunk fel erre a célra, a rövidülési tényező körülbelül 0,77 értékű, úgyhogy a kerülővezeték geometriai hosszát 266 mm-re kell vennünk. Ebben a frekvenciatartományban nem kell attól félnünk. hogy a kerülővezeték beszűkíti a sávszélességet.

24.2. ábra. Négyelemes, széles sávú Yagi-antenna 435 MHz-re

 

Mechanikai és elektromos adatok

Az antennaelemek átmérője 4...8 mm Az antenna hossza 335 mm
A talpponti ellenállás szimmetrikus és kb. 240Ω Antennanyereség : kb. 6,5 dB
A hátrasugárzási csillapítás kb.14 dB
Vízszintes nyílásszög, αE≈60°
Függőleges nyílásszög, αH≈100°

 

Yagi-antennák és csoportsugárzók a 70 cm-es amatőrsávra
Tartalom
A négyelemes, gamma-illesztésű Yagi-antenna