Menu

24.3. Egy hatelemes Yagi-antenna 435 MHZ-re

Ez a hatelemes antenna az átmenet a hosszú Yagi-antennák felé. A kereken 9 dB antennanyereség nagyon kedvezővé teszi az anyagszükséglet és a teljesítőképesség arányát. A helyhez kötött állomásokon koaxiális kábellel érdemes táplálni. Ennek megvalósításához egy félhullámú kerülő vezetéket kell csatlakoztatni a tápponthoz, ahogy a 24.1. alfejezetben már elmondtuk. A méretezésre vonatkozólag a 24.4. ábrán találjuk meg az adatokat.

24.4. ábra. Hatelemes Yagi-antenna a 70 cm-es sávra

Mechanikai és elektromos adatok

Az antennaelemek átmérője 6...10 mm Az antenna hossza 590mm
A táplált antennaelem kivitelezésére vonatkozólag lásd a 24.7.(b) ábrát
Talpponti ellenállása kb. 240Ω, szimmetrikus
Az antennanyereség kb. 9dB
A hátrasugárzási csillapítás kb. 15dB
Vízszintes nyílásszög, αE≈50°
Függőleges nyílásszög, αH≈63°

 

A négyelemes, gamma-illesztésű Yagi-antenna
Tartalom
A kilencelemes hosszú Yagi-antenna